Dzienne archiwum: Wrzesień 7, 2023

NOWE SZANSE, NOWE NADZIEJE, NOWE MOŻLIWOŚCI – ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY 2023/2024 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE

4 września 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024. O godz. 9.00 uczniowie i pracownicy Szkoły brali udział w okolicznościowej Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego serca Pana Jezusa. Następnie dzieci udały się do sal lekcyjnych, gdzie uczestniczyły w spotkaniach z wychowawcami, którzy udzielili im wszelkich informacji związanych z organizacją nowego roku szkolnego. Szczególnie uroczyście odbyło się przyjęcie pierwszoklasistów do grona społeczności...

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendia szkolne to pomoc materialna o charakterze socjalnym. Procedury w roku szkolnym 2023/2024: 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności: – bezrobocia – niepełnosprawności – ciężkiej lub długotrwałej choroby – wielodzietności – braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych alkoholizmu, narkomanii – rodziny niepełnej – zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane , pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. 2. Wnioski o przyznanie stypendium powinny być składane przez wnioskodawców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września br. 3. O...