Kategoria: Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1

NASI LAUREACI – GALERIA PRAC

Upamiętniając Jubileusz 100 – lecia  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława  Konarskiego w Lublinie, młodzi artyści przystąpili do udziału w konkursach: literackim oraz plastycznym, które upowszechniały postać oraz dokonania  Wielkiego Rodaka, prekursora polskiego oświecenia, Patrona naszej Szkoły, ks. Stanisława Konarskiego. Dzięki uczestnictwu w konkursach, uczniowie nie tylko zapoznali się z trudną sztuką tworzenia utworów poetyckich oraz dzieł plastycznych, ale także mieli okazję do pogłębienia wiedzy o twórczości oraz ideałach realizowanych przez wybitnego Pijara.

GALA KONKURSOWA

31 października 2019 roku odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów szkolnych poświęconych patronowi Szkoły – ks. Stanisławowi Konarskiego,  literackiego oraz plastycznego, zorganizowanych z okazji  Jubileuszu 100 –lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie. Podczas uroczystej gali Pani Dyrektor mgr Iwona Pańpuch podkreśliła, że wszystkim uczestnikom należą się wyrazy uznania za to, że podejmują trud przygotowania się do konkursu, rozwijają swoje zdolności, zainteresowania oraz pasje. W ocenie jury poziom konkursowych zmagań był wysoki, a kandydatów do nagród i wyróżnień nie brakowało.

MOC GRATULACJI I ŻYCZEŃ Z OKAZJI WIELKIEGO JUBILEUSZU

Z okazji Jubileuszu 100 – lecia Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława Konarskiego została uhonorowana wieloma znaczącymi medalami, listami gratulacyjnymi oraz dyplomami. Otrzymaliśmy między innymi: Medal „Zasłużony dla Miasta Lublin” w uznaniu za znaczący wkład w rozwój lubelskiej oświaty przyznany przez dr. Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin Medal 70 – lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie z okazji Jubileuszu Szkoły oraz w dowód uznania za okazaną życzliwość i pomoc w organizacji uroczystości 70 – lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie...

SZKOLNY KONKURS LITERACKI „KS. STANISŁAW KONARSKI – PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE”

W związku z jubileuszem 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie odbył się szkolny konkurs literacki  „Ks. Stanisław Konarski – Patronem Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie”.  Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „PATRON SZKOŁY – PORTRET KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO”

W związku z jubileuszem 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie odbył się szkolny konkurs plastyczny – „Patron Szkoły – Portret ks. Stanisława Konarskiego”.  Prace konkursowe oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII szkoły podstawowej.