Kategoria: Komunikaty

OGÓLNOPOLSKI KONKURS „GEOMETRIA W ARCHITEKTURZE”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej  serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Geometria w Architekturze”. Konkurs ma na celu znajdowanie odpowiedników matematycznych pojęć występujących w architekturze i sztuce, obserwowanie obiektów architektonicznych i dostrzeganie w nich geometrii.

„WITAJ ŚWIĘTY MIKOŁAJU!” – PRZEDSTAWIENIE KOŁA TEATRALNEGO

Tuż przez Mikołajkami odbył się kolejny występ koła teatralnego „Złota Kurtyna”. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Witaj Święty Mikołaju”. Zgromadzona widownia mogła wysłuchać opowieści o  Świętym Mikołaju, a także specjalnie na tę okazję przygotowanych piosenek i pastorałek. Wszyscy doskonale się bawili, w związku z czym młodzi artyści otrzymali gromkie brawa. A Mikołaj? Mikołaj obiecał, że na pewno odwiedzi w tym roku wszystkie dzieci!

INFORMACJA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

Szkolny Klub Wolontariatu zachęca do wsparcia akcji charytatywnych prowadzonych obecnie w naszej Szkole. POLACY RODAKOM Wobec trudnej sytuacji Polaków mieszkających za wschodnią granicą organizujemy zbiórkę: – słodyczy oraz produktów spożywczych o długiej ważności, – małych, miękkich przytulanek.

MY CHRISTMAS DICTIONARY – JĘZYKOWY KONKURS PLASTYCZNY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas I – VIII do udziału W JĘZYKOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „MY CHRISTMAS DICTIONARY” Honorowy patronat: mgr Iwona Pańpuch –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie Cele konkursu: – rozwijanie zdolności artystycznych i kreatywności, – poszerzanie i utrwalanie zasobu słownictwa z języka angielskiego – rozwijanie zainteresowań plastycznych najmłodszych uczniów, inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, – promowanie tradycji i kultury krajów...

INFORMACJE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 Na początku roku kalendarzowego 2023 u uczniów klas III i V będą prowadzane badania profilaktyczne (z zachowaniem wytycznych GIS i MZ) . Uczniowie klas 3 otrzymają karty badania profilaktycznego (kartki bilansowe) do wypełnienia przez rodziców i lekarza rodzinnego, dlatego po otrzymaniu takiej kartki proszę o jak najszybsze umówienie wizyty (obecnie większość przychodni umawia wizyty telefonicznie). Wypełnioną kartę bilansową, należy zwrócić do szkolnego gabinetu medycznego lub do wychowawcy klasy.

AKTYWNA TABLICA

Informujemy, iż w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” Szkoła będzie wyposażona: • w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, • w pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem, • w pomoce...

UWAGA WAŻNE!

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, iż wejście boczne i parking od ulicy Reymonta są wyłączone z użytku ze względu na trwające prace LPEC. Prosimy kierować się do wejścia głównego od ulicy Kunickiego. W przypadku potrzeby zaparkowania samochodu czynny jest parking od ulicy Krańcowej (ten sam wjazd co do lokalu „Głodny Królik”).

LUBLIN – NASZE MIASTO

 W środę 08.06.2022 r. uczniowie klasy 5a od Wzgórza Zamkowego rozpoczęli swoją długo wyczekiwaną wycieczkę. Tam spotkaliśmy panią przewodnik, która z wielką pasją opowiadała nam historię Lublina. Jak się okazało pani przewodnik w dawnych czasach była nauczycielką naszej Szkoły. Uczniowie mieli również okazję do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu znajomości historii i legend związanych z naszym miastem.

WYNIKI I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „GEOMETRIA W ARCHITEKTURZE”

Na konkurs wpłynęło 109 prac z województwa lubelskiego. W kategorii praca plastyczna wpłynęło 69 prac, a w kategorii praca multimedialna 40. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie projektów. Serdecznie gratulujemy sukcesu nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz ich nauczycielom.

DOFINANSOWANIE Z NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Informujemy, że Oddział Przedszkolny w naszej Szkole otrzymał dotację w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 2500zł, zaś całkowita kwota przeznaczona na program 3125 zł. W ramach tego zostaną zakupione nowości wydawnicze dla dzieci w wieku 5-6lat.

I WOJEWÓDZKI KONKURS „GEOMETRIA W ARCHITEKTURZE”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych  z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w  I  Wojewódzkim  Konkursie „Geometria w Architekturze”. Celem konkursu jest między innymi rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, znajdowanie odpowiedników matematycznych pojęć występujących w architekturze i sztuce,dostrzeganie geometrii w obserwowanych obiektach architektonicznych. Szczegóły w załączniku.

ŚWIADCZENIA SOCJALNE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie osoby uprawnione do korzystania z funduszu winny złożyć do dnia 29 kwietnia 2022 r. (piątek) : oświadczenie_o_dochodach wniosek_dofinansowanie_do_wypoczynku_zorganizowanego_we_własnym_zakresie SP1 Lublin – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych W przypadku pytań lub trudności przy wypełnianiu formularzy, proszę o kontakt z sekretariatem Szkoły. Wnioski wypełnione błędnie zostaną zwrócone.

JAK OPIEKOWAĆ SIĘ KRÓLIKIEM? WARSZTATY ZOOLOGICZNE W KLASIE 1 „A”

01.04.2022 do uczniów klasy 1 „a” przybyła pani Joanna z uroczym zwierzątkiem – białym oswojonym króliczkiem. Udział w warsztatach, mających na celu instruktaż, w jaki sposób prawidłowo pielęgnować stworzonko i jak się nim właściwie opiekować, uzmysłowił wszystkim, że posiadanie w domu królika, kotka, pieska czy kanarka to duża przyjemność, ale jednocześnie wielki obowiązek. Ta niecodzienna wizyta sprawiła dzieciom ogromną przyjemność; ponadto widok królika przypomniał dzieciom, że wielkimi krokami zbliżają się oczekiwane Święta Wielkanocne. Sylwia Robak

NAUCZANIE ZDALNE I STACJONARNE OD 27 STYCZNIA

Od czwartku, 27 stycznia do 11 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 będą mieli zajęcia w formie zdalnej według dotychczasowego planu zajęć za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Oddziały przedszkolne i uczniowie klas 1- 4 będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym. Świetlica szkolna pracuje bez zmian. Od 14.02 – 27.02.2022 r. uczniowie województwa lubelskiego przebywają na feriach zimowych. Iwona Pańpuch Dyrektor Szkoły