TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO odbywa się w terminach: – rejestracja i weryfikacja  wniosków – 27.02.2023 – 10.03.2023 r., – rekrutacja uzupełniająca – 15.05.2023 – 19.05.2023 r. Informacje na temat zapisów i rekrutacji do oddziałów przedszkolnych: