KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

dla uczniów klas I – VIII w roku szkolnym 2023/2024

23 października 2023 r. (poniedziałek)
02 listopada 2023 r. (czwartek)
03 listopada 2023 r. (piątek)
22 grudnia 2023 r. (piątek)
29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)
30 kwietnia 2024 r. (wtorek)
02 maja 2024 r. (czwartek)
31 maja 2024 r. (piątek)

W w/w dniach Szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.30 – 17.00