KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2020

 1. 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01 września 2020 r. (wtorek)
  Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 r. – 01 stycznia 2021 r.
  3. Zakończenie I semestru: 31 stycznia 2021 r.
  4. Ferie zimowe: 01 luty 2021 r. – 14 luty 2021 r.
  5. Rada klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2020/2021: 16 lutego 2021 r. (wtorek)
  6. Wiosenna przerwa świąteczna: 01 kwietnia 2021 r.(czwartek) – 06 kwietnia 2021 r. (wtorek)
  7. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/2021: 18 czerwca 2021 r. (piątek)
  8. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021: 25 czerwca 2021 r. (piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie dla uczniów klas I – VII w roku szkolnym 2020/2021

2 listopada 2020 r. (poniedziałek)
12 – 13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek)
04 – 05 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek)
04 – 05 maja 2021 r. (wtorek, środa)
04 czerwca 2021 r. (piątek)
W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.30 – 17.00.