DODATKOWE DNI WOLNE W SP1

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
w roku szkolnym 2019/2020

 

25.10.2019 r. (piątek) – Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie

21.04.2020 r. – 23.04.2020 r. – dla uczniów klas I – VI (egzamin ósmoklasisty)

12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele)

04.05.2020 r. (poniedziałek)