KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01 września 2020 r. (wtorek)
2. Dzień Edukacji Narodowej: 14 października 2020 r. (środa)
3. 1 listopada 2020 r. (niedziela) Dzień Wszystkich Świętych
4. 11 listopada 2020 r. (środa) Święto Odzyskania Niepodległości
5. Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych: 12 – 13 listopada 2020 r. (czwartek – piątek)
6. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 r. (środa) – 01 stycznia 2021 r. (piątek)
7. Ferie zimowe: 04 stycznia 2021 r. (poniedziałek) – 17 stycznia 2021 r. (niedziela)
8. 06 stycznia 2021 r. (środa) Święto Trzech Króli
9. Zakończenie I semestru: 31 stycznia 2021 r.
10. Rada klasyfikacyjna za I półrocze roku szkolnego 2020/2021: 01 lutego 2021 r. (poniedziałek)
11. Wiosenna przerwa świąteczna: 01 kwietnia 2021 r.(czwartek) – 06 kwietnia 2021 r. (wtorek)
12. 03 maja 2021 r. (poniedziałek) Święto Konstytucji 3 Maja
13. Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych: 04 – 07 maja 2021 r. (wtorek – piątek)
14. 03 czerwca 2021 r. (czwartek) Boże Ciało
15. Dodatkowy dzień wolny od zajęć lekcyjnych 04 czerwca 2021 r. (piątek)
16. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/2021: 18 czerwca 2021 r. (piątek)
17. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021: 25 czerwca 2021 r. (piątek)
18. 26.06. 2021 r. (sobota) – 31.08.2021 r. (wtorek) Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie dla uczniów klas I – VII w roku szkolnym 2020/2021

02 listopada 2020  r. (poniedziałek)
12 – 13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek)
04 – 07 maja 2021 r. (wtorek – piątek)
04 czerwca 2021 r. (piątek)
W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.30 – 17.00.