KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie dla uczniów klas I – VIII w roku szkolnym 2022/2023

31 października 2022 r. (poniedziałek)
23 – 25 maja 2023 r. (wtorek – czwartek) Egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy nowożytny)
02 maja 2023 r. (wtorek)
04 – 05 maja 2023 r. (czwartek – piątek)
09 czerwca 2023 r. (piątek)
W w/w dniach, oprócz dni w których organizowany jest egzamin ósmoklasisty, Szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 6.30 – 17.00