Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
Egzamin gimnazjalny uczniów klas trzecich 18, 19, 20 kwietnia 2018r.
(środa, czwartek, piątek)
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 15 czerwca 2018r.
Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018r.
Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.