Logopeda

Logopedia jako samodzielna dyscyplina wiedzy osadzona jest między kompetencjami lekarza, pedagoga oraz psychologa. Czym więc się zajmujemy? Głównym zadaniem logopedów jest diagnozowanie stanu rozwoju mowy oraz kompetencji komunikacyjnych na różnych etapach rozwoju człowieka, a następnie prowadzenie terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb naszych pacjentów. Rozwój mowy dziecka zależny jest od wielu czynników i przebiega on etapami. Nie u wszystkich dzieci przebiega on jednakowo, dlatego w logopedii bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego pacjenta.

Jak wygląda praca logopedy w szkole?

Od września prowadzone są badania przesiewowe, które mają na celu zakwalifikowanie na terapię uczniów z zaburzeniami mowy. Następnie pracujemy w starannie dobranych grupach utworzonych wg. kryterium wad wymowy oraz wieku dzieci, a także na zajęciach indywidualnych na które kwalifikowane są dzieci ze szczególnymi potrzebami.  Terapia logopedyczna dostosowywana jest do indywidualnych  potrzeb dzieci. Dbamy także o atrakcyjność zajęć stosując różne metody i formy pracy.

 Należy pamiętać, że gwarancją sukcesów w terapii jest współpraca z rodzicami, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez regularne ćwiczenia w domu, utrwalające wykonaną pracę na zajęciach, dlatego serdecznie zapraszam na konsultacje, które odbywają się w wyznaczonych terminach.

Godziny pracy logopedy szkolnego:

Poniedziałek  1130-1500

Środa  1130-1500

mgr Weronika Wojtysiak

 

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.

Janusz Korczak

(z książki Jak kochać dziecko. Prawo dziecka do szacunku

)