OGŁOSZENIE

Wszyscy włączamy się w organizację obchodów 100 – lecia

Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego!

           W roku szkolnym 2019/ 2020 Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego będzie obchodzić jubileusz 100 – lecia swego istnienia. W związku z tym prosimy Absolwentów i Uczniów z lat  1919 – 2019 o wypożyczenie zdjęć związanych ze Szkołą – ukazujących jej działalność patriotyczną, naukową, artystyczną; pracę, rekreację, sport i inną aktywność.

          Wybrane fotografie zostaną umieszczone w okolicznościowym wydawnictwie, wszystkie – będą wyeksponowane na Wystawie stulecia.

          Bardzo prosimy o przynoszenie lub przysyłanie opisanych zdjęć (imię i nazwisko właściciela, adres zamieszkania, rok oraz okoliczności wykonania fotografii, a także zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku, zgodnie z formularzem dostępnym na stronie internetowej Szkoły). Zdjęcie winno znajdować się w zaklejonej kopercie.

          Wszystkie depozyty zostaną zwrócone właścicielom po zakończeniu obchodów jubileuszowych.

Uwaga!

          Jeżeli ktoś z Państwa posiada inne materiały związane z działalnością Szkoły, prosimy o ich udostępnienie na wyżej wymienionych zasadach.