ORGANY RADY RODZICÓW

Każdego roku przedstawiciele rodziców dzieci wszystkich klas (tzw. trójki klasowe), podczas Plenarnego Zebrania Rady Rodziców wybierają skład:

Prezydium Rady Rodziców, które zajmuje się organizacją pracy Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Komisji Rewizyjnej, która prowadzi nadzór nad pracami Prezydium.

Skład Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2023/2024:

1. Rada Rodziców:

Przewodniczący – p. Agnieszka Misiura (kl. 5c)

Wiceprzewodniczący – p. Lidia Wiater (kl. 7a)

Sekretarz – Joanna Gąska (kl. 1b)

Skarbnik – Renata Kaczkowska (kl. 3c)

2. Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Joanna Misiarz (kl. 2c)

Członek – Marietta Gąbka (kl. 4a)

Członek – Anna Masiukiewicz (kl. 1c)