ORGANY RADY RODZICÓW

Każdego roku przedstawiciele rodziców dzieci wszystkich klas (tzw. trójki klasowe), podczas Plenarnego Zebrania Rady Rodziców wybierają skład:

Prezydium Rady Rodziców, które zajmuje się organizacją pracy Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

Komisji Rewizyjnej, która prowadzi nadzór nad pracami Prezydium.