Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

WARSZTATY INTEGRACYJNE AKTYWNA KLASA

28 września 2018 roku klasa IV b wraz z wychowawcą panią Izabelą Szczypień uczestniczyła w wycieczce do Nasutowa położonego w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym. Zajęcia podzielone były na dwie części: integracyjną, podczas której odbywały się gry i zabawy oraz warsztatową.

DZIEŃ CHŁOPAKA U PIERWSZAKÓW

Dzień Chłopaka w klasie Ia upłynął pod hasłem ruchu! Właśnie to nasi chłopcy lubią najbardziej! Cały szkolny dzień spędziliśmy grając, bawiąc się i powtarzając wszystko, czego już się nauczyliśmy. Po takiej aktywności nie wystarczyło już siły nawet na jedzenie. Dobrze, że w naszej klasie są też dziewczynki.

JEDYNKOWE ZABAWY Z JEDYNKĄ

W tym tygodniu dzieci z zerówki poznały cyfrę 1. Uczniowie, podzieleni na grupy podawali nazwy rzeczy znane im z życia codziennego i najbliższego otoczenia, które występują pojedynczo oraz prezentowali własnoręcznie wykonane cyferki. Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 jedynka to z pewnością pierwsza i najważniejsza liczba!

ZMYSŁY DZIECKA

W minionym tygodniu grupy przedszkolne rozmawiały o zmysłach człowieka. Zgodnie z zasadą, że najlepiej jest uczyć poprzez działanie, dzieci pracowały nad polisensoryczną pracą plastyczną wykonaną z różnorodnych materiałów takich jak: piórka, makaron, cukier, sól czy nakrętki. Zajęcia miały na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej i wyobraźni naszych wychowanków.

CO SŁYCHAĆ U PIERWSZAKÓW?

Minęło 21 wspólnych dni w klasie Ia. Powoli poznajemy koleżanki i kolegów, szkołę, zasady panujące w naszej sali, w świetlicy oraz na szkolnym boisku. Potrafimy już zapisać dwie litery, a do liczenia służą nam żołędzie, które sami zbieraliśmy przy szkole.

NIEZAPOMNIANA LEKCJA HISTORII

26 września 2018 roku klasy: IIIb, IIIc oraz IIId wraz z wychowawcami: panią Katarzyną Markowską, panią Agnieszką Pawelec oraz panią Kariną Kołbuś uczestniczyły w projekcji filmu Dywizjon 303. Historia prawdziwa. Była to bardzo poruszająca lekcja historii poprzedzona wykładem przedstawiciela Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

SPOTKANIE PASCH W POZNANIU

21 września 2018 roku nastąpiło oficjalne rozpoczęcie współpracy w projekcie międzynarodowym Pasch ze Szkołą Podstawową nr 90 im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu. Tego dnia wszystkie szkoły realizujące projekt PASCH spotkały się w stolicy Wielkopolski

BĄDŹ JAK KSIĘŻYC – ŚWIEĆ ODBITYM BLASKIEM

27 września klasy: Ia, IIa i oddziały przedszkolne uczestniczyły w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Wiele wypadków drogowych spowodowanych jest tym, że piesi i rowerzyści po zmroku są niewidoczni dla kierowców. Akcja „Odblaski. Bądź jak księżyc- świeć odbitym blaskiem”

MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA

27 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się konkurs pięknego czytania  poezji i prozy o tematyce patriotycznej. Przypadająca w tym roku setna rocznica odzyskania przez  Polskę  niepodległości to doskonała okazja do zainteresowania młodzieży utworami patriotycznymi, zgłębiającymi ich wiedzę historyczną i  pasję  czytania. Konkurs, który  rozgrywany był na etapie szkolnym, poprzedziła prezentacja przypominająca ważne wydarzenia historyczne i postacie wielkich Polaków ofiarnie walczących w minionych wiekach za wolność i niepodległość naszej ojczyzny.

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł. Opłatę należy przekazać na konto Rady Rodziców o numerze 26 1050 1953 1000 0091 2185 0409 lub do Skarbnika Klasowej Rady Rodziców. Kwota  może być rozłożona na II raty po 25 zł.

UBEZPIECZENIE

Informujemy, że składka na ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2018/2019 wynosi dla uczniów oddziałów zerowych – 31 zł, kwota dla pozostałych uczniów – 40 zł (I,II,IV,V,VII,VIII i oddziały gimnazjalne). Zainteresowane osoby  powinny uiścić składkę do dnia 10.10.2018 r. u skarbnika klasowego. Oferta ubezpieczenia jest dostępna w zakładce dla rodziców – Ubezpieczenie uczniów SP1.

BUDŻET OBYWATELSKI – ZAGŁOSUJ

Prosimy o bezcenne głosy na nasze wspólne projekty z Budżetu Obywatelskiego 2019 dla Dziesiątej Od 23 września do 10 października 2018 r. jest możliwe głosowanie w ramach tegorocznego lubelskiego Budżetu Obywatelskiego. Mamy niepowtarzalną szansę, aby spora kwota z budżetu naszego miasta umożliwiła realizację projektów, które znacząco poprawią infrastrukturę Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego oraz innych placówek oświatowych Dzielnicy Dziesiąta, a także korzystnie wpłyną na modernizację infrastruktury drogowej.

PODRÓŻ DO WNĘTRZA SZEŚCIANU

21 września 2018 roku uczniowie klasy IIId gimnazjum wraz z nauczycielem matematyki panią Kariną Kołbuś uczestniczyli w bardzo ciekawym wykładzie pt. „Podróż do wnętrza sześcianu” organizowanym przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w ramach projektu „Matematyka dla każdego”. Uczniowie mogli pogłówkować, zastanawiając się, czy w sześciennym pudełku o krawędzi 20 cm zmieści się kwadrat o boku 21 cm oraz jak powstaje kostka Mengera wraz z jej przekrojami.