Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Dzień Weterana

Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie wspólnie z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie i VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja zorganizowali spotkanie Kombatantów z młodzieżą szkolną pt.: „Dzień Weterana”, które odbyło się dnia 20.09.2013r. o godz. 12:00 w Sali Gimnazjum nr 1 [Pokaż zdjęcia]

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

  KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2014/2015 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 14.10.2014 10.11.2014 2.01.2015 5.01.2015 22, 23, 24.04.2015 5.06.2015 Spotkania nauczycieli z rodzicami 9.09.2014 10.11.2014 18.12..2014 29.01.2015 26.03.2015 14.05.2015  

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III –  10.09.2013 r. Godz. 16.00 Klasy I – spotkanie z Dyrekcją Szkoły, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami bibliotekarzami w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w salach podanych poniżej: 1a – sala 49 – III piętro 1b – sala 57 – III piętro 1c – sala 42 – II piętro 1d – sala 31  – I piętro Godz. 17.00 Klasy II i III – spotkanie z wychowawcami w salach podanych poniżej: 2a...

„Wyprawka szkolna”

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do dnia 5 września 2013 r. włącznie. Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę: 1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w...

Informacje dotyczące udzielania pomocy materialnej

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin   Rozdział 1   Postanowienia ogólne   § 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Lublin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.   § 2. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.   § 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom i słuchaczom, szkół wymienionych w...

I Międzyszkolny Turniej Gry Pétanque 21.06.2013

Pétanque (boules, gra w kule). Narodowa dyscyplina sportowa Francuzów. Pierwszy w Lublinie turniej gry odbył się 21 czerwca w Gimnazjum nr 1. Pomysł turnieju zainicjował pan Richard Sorbet, prezes PROF-EUROPE (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce) a jednocześnie wykładowca na Filologii Romańskiej UMCS w Lublinie. W Turnieju wzięło udział 6 Gimnazjów: 1, 9, 10, 11 z Lublina, Gimnazjum z Kamionki i Gimnazjum nr 3 ze Świdnika. Skład drużyn miał charakter dubletów (dwóch graczy grało przeciwko dwóm graczom). Każdy gracz...

Raport z Ewaluacji Problemowej

Przebieg ewaluacji: Prezentowany  raport  jest  rezultatem  ewaluacji  zewnętrznej  przeprowadzonej  w  szkole  (lub  placówce)  przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów.