Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III

Spotkania z rodzicami uczniów klas I, II i III –  10.09.2013 r. Godz. 16.00 Klasy I – spotkanie z Dyrekcją Szkoły, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami bibliotekarzami w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami w salach podanych poniżej: 1a – sala 49 – III piętro 1b – sala 57 – III piętro 1c – sala 42 – II piętro 1d – sala 31  – I piętro Godz. 17.00 Klasy II i III – spotkanie z wychowawcami w salach podanych poniżej: 2a...

„Wyprawka szkolna”

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do dnia 5 września 2013 r. włącznie. Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę: 1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w...

Informacje dotyczące udzielania pomocy materialnej

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin   Rozdział 1   Postanowienia ogólne   § 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Lublin, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.   § 2. Pomoc materialna jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży.   § 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, wychowankom i słuchaczom, szkół wymienionych w...

I Międzyszkolny Turniej Gry Pétanque 21.06.2013

Pétanque (boules, gra w kule). Narodowa dyscyplina sportowa Francuzów. Pierwszy w Lublinie turniej gry odbył się 21 czerwca w Gimnazjum nr 1. Pomysł turnieju zainicjował pan Richard Sorbet, prezes PROF-EUROPE (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce) a jednocześnie wykładowca na Filologii Romańskiej UMCS w Lublinie. W Turnieju wzięło udział 6 Gimnazjów: 1, 9, 10, 11 z Lublina, Gimnazjum z Kamionki i Gimnazjum nr 3 ze Świdnika. Skład drużyn miał charakter dubletów (dwóch graczy grało przeciwko dwóm graczom). Każdy gracz...

Raport z Ewaluacji Problemowej

Przebieg ewaluacji: Prezentowany  raport  jest  rezultatem  ewaluacji  zewnętrznej  przeprowadzonej  w  szkole  (lub  placówce)  przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów.

0

Kiermasz podręczników w Gimnazjum nr 1

W dniach 25-26.06.2013r. w godz. 10.00 – 15.00 w bibliotece szkolnej odbędzie się kiermasz podręczników. Młodzież klas I, II i III zachęcamy do sprzedawania swoich podręczników. Uczniów klas szóstych szkoły podstawowej zachęcamy do odwiedzenia kiermaszu. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 1

0

Sprawozdanie z VII Festiwalu Piosenki „Śpiewająca Jedynka”

Sprawozdanie z VII Festiwalu Piosenki „Śpiewająca Jedynka”, który odbył się 7 czerwca 2013 roku w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie             7 czerwca 2013 roku odbył się w Gimnazjum nr 1 w Lublinie VII Festiwal Piosenki  „Śpiewająca Jedynka”.  W tej edycji festiwalu po raz kolejny zastosowano podział na dwie grupy wiekowe: uczniowie klas V, VI szkół podstawowych oraz uczniowie Gimnazjum nr 1. Sposób realizacji konkursu umożliwił uczniom wykazanie się kreatywnością, umiejętnością pracy w grupie oraz...

0

Gimnazjum nr 1 „Bezpieczna Szkołą” Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

Gimnazjum nr 1 „Bezpieczna Szkołą” Ogólnopolski konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” Prawo- Przyjaźń – Tolerancja   Nasze gimnazjum wzięło udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Celem konkursu była popularyzacja wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. W okresie od 1.09.2012...

0

„Lublin w sieci życzliwości 2012”

Gimnazjum nr 1 w Lublinie zgłosiło swój udział w programie edukacji obywatelskiej realizowanym przez Fundację Działań Edukacyjnych KReAdukacja  „W sieci… życzliwości”. „Lublin w sieci życzliwości” jest akcją, której celem jest promocja życzliwości jako wartości społecznej, pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i aktywizację obywatelską.  Na zaproszenie p. A. Tywoniuk naszą szkołę odwiedził trener Fundacji KReAdukacja i zachęcał młodzież do włączenia się do programu podczas  aktywizujących zajęć rekrutacyjnych.

0

Zebranie z Rodzicami

Dnia 20.05.2013 (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędą się zebrania wychowawców z rodzicami, natomiast w godz. 17:00 – 18:00 konsultacje wszystkich nauczycieli. Harmonogram spotkań:

I Festiwal „Spotkania z nauką” 0

I Festiwal „Spotkania z nauką”

  ProGimnazjum nr 1 w Lubliniew dniach 20-21.03.2013 organizuje I Festiwal „Spotkania z nauką”. Celem festiwalu organizowanego przez Gimnazjum nr 1 w Lublinie jest propagowanie nauk przyrodniczych wśród dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Podczas warsztatów prowadzonych przez nauczycieli i uczniów nasi goście będą samodzielnie badać wybrane zjawiska przyrodnicze, wykonywać eksperymenty z zakresu fizyki, chemii, biologii, geografii, a także poznawać ciekawe techniki artystyczne. Poznają również nowoczesne metody nauki języków obcych, które stosujemy w naszym gimnazjum. A to wszystko w...

UROCZYSTY  FINAŁ  V  EDYCJI  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU 0

UROCZYSTY FINAŁ V EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

„EKOLOGIA W MOIM DOMU” Dnia 18 kwietnia 2013 roku odbył się uroczysty finał V edycji międzyszkolnego konkursu „Ekologia w moim domu”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Wydział Chemii UMCS, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin oraz Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo- Wschodni.

73 Rocznica Zbrodni Katyńskiej 0

73 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

19 kwietnia 2013r. w Gimnazjum nr 1 odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych przez NKWD polskich oficerów. Przed szkołą, pod dębem katyńskim poświęconym por. Marianowi Miżołębskiemu złożyli kwiaty i zapalili znicze: prezes Rodziny Katyńskiej p. Danuta Malon, przedstawiciele Stowarzyszenia Sybiraków-Borowiczan i innych organizacji kombatanckich oraz młodzież szkolna. Pani dyrektor Izabella Maciejewska w kilku słowach przedstawiła postać porucznika Mariana Miżołębskiego, a następnie zaprosiła gości na dalsze uroczystości do sali teatralnej.

„Dzień Otwarty” w Gimnazjum nr 1 w Lublinie 0

„Dzień Otwarty” w Gimnazjum nr 1 w Lublinie

Dnia 9.04.2013r. (wtorek) o godz. 16:00 rozpocznie się „Dzień Otwarty” w Gimnazjum nr 1 w Lublinie dla uczniów klas szóstych Szkół Podstawowych oraz ich rodziców.