Psycholog

mgr Karolina Soroka

nr tel.: 81 744 46 87

pokój: 41

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8 – 12 9.30 – 13.30 9.30 – 14.30 10.30 – 14.30 8 – 11

plan_pracy_psychologa

Działania psychologa:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym i szkole;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Nowy rok szkolny 2020/2021 w dobie pandemii

Początek roku to czas wprowadzenia zmian w szkole. Rzeczy już nie są takie, jakie były kiedyś. By zachować bezpieczeństwo, musimy przestrzegać odpowiednich procedur szkolnych opracowanych zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS. Po tak długiej przerwie, dla wielu jest to czas obaw, ale jednocześnie czas radości. W końcu można zobaczyć swoją najlepszą koleżankę i porozmawiać ze swoim przyjacielem. Na szczęście, nowa rzeczywistość nie sprawia, że przestajemy się śmiać i cieszyć się ze wspólnych rozmów. Razem, mimo dystansu społecznego, możemy przeciwdziałać wirusowi. Nasze grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, by razem z Wami cieszyć się z powrotu do Szkoły. Pomóż nam, stosując się do tych zasad:

Będąc, jako ludzie, istotami społecznym, praktycznie nie możemy w 100% odizolować się od kontaktów z innymi, rodzice chodzą do pracy, każdy robi zakupy spożywcze. Jednak stosowanie tych środków profilaktyki znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem. Ważne, abyśmy motywowani dobrem własnym i wspólnym, zatroszczyli się o zdrowie swoje, najbliższych oraz całego społeczeństwa. Żyj radośnie, ciesz się pobytem w szkole, ale dbaj o swoje zdrowie! Razem jest łatwiej!

Chcesz porozmawiać?

 Być wysłuchany?

 Zapraszam!

 Uczniu, przyjdź do psychologa, gdy:

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

PAMIĘTAJ !

NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM.

 PRZYJDŹ !

POSTARAM SIĘ CI POMÓC

 

 Rodzicu, zwróć się do psychologa szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych relacjach,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy.

Drodzy Rodzice,

w tym roku nasza Szkoła kontynuuje realizację programu „Jedz z głową”. Jest to program profilaktyki prozdrowotnej realizowany przez Fundację Medicover na  zlecenie i na podstawie umowy z Urzędem Miasta Lublin. Głównym celem jest ocena stanu zdrowia jego uczestników, a także zaangażowanie uczniów, rodziców/opiekunów, a także nauczycieli, w tematykę zdrowego odżywiania i aktywnego stylu życia. Program obejmuje:

 1. Badania bilansowe w klasach I – III
  1. Pomiar masy ciała
  2. Pomiar ciśnienia
  3. Test wydolnościowy
 2. Webinaria
  1. Dla dzieci, m.in.: piramida żywieniowa, czytanie etykiet
  2. Dla rodziców, m.in.: zasady zdrowego żywienia w czasie koronawirusa, w jakie produkty należy się zaopatrzyć w razie kolejnego lockdownu
 3. Warsztaty dla kucharzy, intendentów, firm cateringowych
 4. Konkurs plastyczny

Zapewniamy Państwa, że wszystkie badania będą przeprowadzone w odpowiednich warunkach, po wcześniejszej dezynfekcji pomieszczenia.

Jak dbać o zdrowie psychiczne w czasie koronawirusa?

Obecna sytuacja epidemiczna oraz związane z tym zmiany w funkcjonowaniu społecznym mogą znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk. W tym okresie powinniśmy zadbać zarówno o swoje zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

Kilka wskazówek w jaki sposób można zadbać o siebie i bliskich w tym trudnym czasie:

 1. Nie pozwól, by nadmiar informacji pogorszył Twój nastrój

Dostosuj liczbę i rodzaj informacji o epidemii do Twojego samopoczucia i potrzeb. Niektóre informacje mogą poprawić Twój nastrój – spróbuj je odnaleźć i wykorzystać w budowie odporności psychicznej Twojej i osób w Twoim otoczeniu w tym trudnym dla wszystkim czasie.

 1. Dbaj o podtrzymywanie kontaktów społecznych w bezpieczny sposób

Można to zrobić np.: przez telefon czy wideokonferencję. Podziel się z bliskimi tym, co cię cieszy i tym, co cię niepokoi i martwi. Wspólnie łatwiej poradzić sobie z problemami. Budowaniu więzi sprzyja regularny kontakt np. o stałej określonej porze.

 1. Codziennie przez co najmniej 30 min uprawiaj bezpieczną dla Ciebie i innych aktywność fizyczną

Aktywność fizyczną dobierz tak, by nie narażać na zarażenie siebie i innych. Jeżeli jesteś w kwarantannie albo z innych powodów wychodzenie na zewnątrz jest niezalecane lub zabronione – ćwicz w domu. Możesz skorzystać z zestawów ćwiczeń dostępnych online

 1. Dbaj o swoje zdrowie fizyczne – odżywiaj się prawidłowo, zadbaj o odpowiednio długi sen

Wykorzystaj okazję, by zetrzeć kurze z książki kuchennej.

 1. Jeśli przebywasz w domu, zaplanuj jak spędzić czas izolacji  

Zaplanuj aktywności, które lubisz albo które są pożyteczne, które zajmą twoje myśli i które sprawią, że czas szybciej minie. Może to być np.: czytanie, gotowanie, oglądanie filmów, wiosenne porządki. Możesz wykorzystać czas na odpoczynek lub na naukę i rozwój osobisty

 1. Postaraj się utrzymywać stały plan dnia

Chociaż przebywanie w domu może być czasem odpoczynku od codzienności, unikaj długiego leżenia w łóżku i rozregulowania rytmów okołodobowych.

 1. Dbaj o bezpieczeństwo w sytuacji kiedy musisz wyjść z domu

Jeśli musisz wyjść z domu np. do pracy, skoncentruj się na działaniach, które możesz podjąć w celu ograniczenia ryzyka zakażenia (mycie rąk, niedotykanie twarzy, odpowiedni odstęp oraz niedotykanie innych ludzi).

 1. Unikaj radzenia sobie ze stresem za pomocą alkoholu i innych używek

Unikaj takiego sposobu rozwiązywania problemów. Wpłynie to negatywnie na Twój stan psychofizyczny. Zagrożenie epidemiologiczne przeminie, uzależnienie może pozostać z Tobą na długie lata. Zamiast tego postaraj się redukować napięcie w zdrowy sposób – przez uprawiany w pojedynkę sport, bezpieczny kontakt z innymi ludźmi (telefon, internet) i inne aktywności, które sprawiają Ci przyjemność.

W okresie kwarantanny dbaj o siebie na wszystkie możliwe sposoby – jedz zdrowo i różnorodnie, myj ręce, wietrz często mieszkanie. Pij dużo wody, wysypiaj się i odpoczywaj, zachowaj też aktywność fizyczną. Nie przegrzewaj się, pracuj nad zdrowymi nawykami – gdy skończy się czas pandemii, będziesz mógł normalnie i w pełnym zdrowiu wrócić do swoich obowiązków.

[Na podstawie gov.pl/koronawirus]

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Szkoła prowadzi pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów. Jest ona udzielania przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z dziećmi. Jest nieodpłatna i dobrowolna. Udzielają jej przede wszystkim wychowawcy, nauczyciele i specjaliści, a w szczególności psycholog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuta pedagogiczny. Prowadzimy:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Dla kogo: uczniowie mający trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dla kogo: uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Prowadzący: terapeuta pedagogiczny

Zajęcia logopedyczne

Dla kogo: uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

Prowadzący: logopeda

Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo: uczniowie z trudnościami w procesie kształtowania się umiejętności społecznych

Prowadzący: psycholog, terapeuta pedagogiczny

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Dla kogo: uczniowie przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym lub posiadający trudności w sferze emocjonalnej

Prowadzący: psycholog

Warsztaty, porady i konsultacje

Te formy pomocy prowadzą nauczyciele i specjaliści.