Pedagog

 

Tematyka lekcji w ramach realizacji programu „ Spójrz Inaczej”

Działania profilaktyczne realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

Szkolny Klub Wolontariatu

Akcja „Twój Dar Serca dla Hospicjum”

Wielkanoc z PCK

 

Warto przeczytać

DORADCA ZAWODOWY POLECA

ADHD

Bezpieczeństwo w sieci – materiały informacyjne

Bezpieczny internet

Zostań sieciakiem

Stop cyberprzemocy

Broszura – do the check

Dziecko w sieci

Dziecko w sieci -I

Broszura II

Cyberprzemoc SMML

Prawa autorskie

Przestępczość komputerowa

Przestępstwa w sieci

Uczeń w sieci

10 porad dla rodziców

Umowa o korzystaniu z internetu – wersja I

Umowa o korzystaniu z internetu – wersja II

Cyberprzemoc

 Dopalacze

 

Ciekawe inicjatywy

WARSZTATY W DORADCĄ ZAWODOWYM

DZIEŃ OTWARTY W VI LO

INŻYNIEROWIE DLA LUBLINA

HAZARD? NIE, DZIĘKUJĘ!

TARGI EDUKACYJNE 2019

LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

DZIEŃ OTWARTY W ZSTK

OBCHODY DNIA SOLIDARNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ

Targi edukacyjne 2018

Spotkanie z doradcą zawodowym

Jedynka dla Syrii

Drodzy rodzice uczniów klas trzecich gimnazjum!

Konsultacje z psychologiem i pedagogiem

Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży

Czy potrzebne są nam normy, zasady i prawo?

Dzień otwarty w ZSTK po raz drugi

Konsultacje psychologa 15.01.2018 r.

Dzień Otwarty w ZSTK

Zajęcia z doradztwa zawodowego w klasie 7

Konferencja dla młodzieży

 

Przydatne adresy i telefony instytucji oferujących pomoc specjalistyczną: 

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Lublinie, ul Pogodna 54,tel. 81/745 85 52
 • Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, tel. 81/532 48 22
 • Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6 A, tel. 81/466 55 46, 81/466 55 47, 81/466 5494
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Zakładowa 11 A, tel. 81/533 84 95
 • Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym AGAPE, ul. Bernardyńska 5, tel. 81/534 38 87
 • Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Karłowicza 1, tel. 81/532 29 79
 • Specjalistyczna Poradnia Zawodowa, ul. Magnoliowa 8, tel. 81/747 35 26
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP, ul. Lubomelska 1-3, tel. 81/532 62 56
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie ul. Koryzonowej 2 d 20-137 Lublin 81/466 53 00
 • Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR ul. Głęboka 11 20-612 Lublin 81/466 54 86
 • Zespół Interdyscyplinarny w Lublinie Siedziba Zespołu – Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie ul. Głęboka 11    20-612 Lublin 81/466 54 86