Informacje o świetlicy

Świetlica wita uczniów

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019:

  1. Łucja Kwiatkowska
  2. Barbara Golubińska
  3. Aleksandra Kliszcz
  4. Jadwiga Korzeniewska
  5. Katarzyna Kamińska

W roku szkolnym 2018/2019 świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 1 im. St. Konarskiego w Lublinie jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00. Mogą do niej uczęszczać uczniowie z klas pierwszych, drugich oraz czwartych szkoły podstawowej. Świetlica mieści się w dużej, przestronnej sali na drugim piętrze. Sala wyposażona jest we wszelkie, niezbędne pomoce do przeprowadzania różnorodnych zajęć. Dzieci podczas wspólnego przebywania mają możliwość integracji  i zabawy. W tym roku zakupiono nowe zabawki i ciekawe książki oraz gry dydaktyczne. W świetlicy znajduje się również telewizor oraz projektor multimedialny. Wyposażenie elektroniczne wykorzystywane jest podczas interesujących zajęć. Pomieszczenie wyposażone jest również w stoliki i krzesełka  dopasowane do wzrostu dzieci. Sala świetlicy, w której przebywają dzieci zapewnia bezpieczeństwo, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki do pracy i odpoczynku.

Ramowy plan zajęć dnia świetlicy szkolnej

6:30 – 8:00 – Rozmowy, pogadanka z dziećmi, zabawy integracyjne, śniadanie.

11:20 – 13:00 – Indywidualne gry i zabawy wg zainteresowań dziecka (gry planszowe, przeglądanie prasy dziecięcej, kolorowanie malowanek, układanki), odrabianie lekcji, pomoc w odrabianiu pracy domowej.

13:00 – 14:00 – Zajęcia prowadzone zgodnie z Programem Wychowawczym Świetlicy.

14:00 – 15:30 – Gry i zabawy muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą, konkursy, gry dydaktyczne.

15:30 – 17:00 – Relaks przy muzyce, odpoczynek, porządkowanie sali.