Plan pracy świetlicy

W roku szkolnym 2017/2018 świetlica czynna od 6:30-17:00

 

Wychowawcy świetlicy

mgr Barbara Golubińska,

mgr Luiza Wilczkiewicz,

mgr Łucja Kwiatkowska.

Ramowy plan zajęć dnia świetlicy szkolnej

6:30 – 8:00 – Rozmowy, pogadanka z dziećmi, zabawy integracyjne, śniadanie.

11:20 – 13:00 – Indywidualne gry i zabawy wg zainteresowań dziecka (gry planszowe, przeglądanie prasy dziecięcej, kolorowanie malowanek, układanki), odrabianie lekcji, pomoc w odrabianiu pracy domowej.

13:00 – 14:00 – Zajęcia prowadzone zgodnie z Programem Wychowawczym Świetlicy.

14:00 – 15:30 – Gry i zabawy muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą, konkursy, gry dydaktyczne.

15:30 – 17:00 – Relaks przy muzyce, odpoczynek, porządkowanie sali.