Podręczniki 2017/2018

Szkoła Podstawowa – zestaw podręczników i materiałów

Klasy 1
Podręczniki do klasy pierwszej uczniowie otrzymają bezpłatnie we wrześniu 2017 r. w szkole.

Dotacją MEN nie jest objęty podręcznik do religii.

RELIGIA
Podręcznik Jesteśmy rodziną Pana Jezusa red. ks. P. Goliszek, wydawnictwo GAUDIUM

Klasy 4

Podręczniki do klasy czwartej  uczniowie otrzymają bezpłatnie we wrześniu 2017 r. w szkole.

Dotacją MEN nie jest objęty podręcznik do religii.

RELIGIA
Podręcznik „Jestem chrześcijaninem” red. ks. W. Janiga, wydawnictwo GAUDIUM

– karty pracy „Jestem chrześcijaninem” red. ks. W. Janiga, wydawnictwo GAUDIUM

Klasa 7

Podręczniki do klasy siódmej  uczniowie otrzymają bezpłatnie we wrześniu 2017 r. w szkole.

Dotacją MEN nie jest objęty podręcznik do religii.

RELIGIA
Podręcznik „Spotykam Twoje Słowo” red. ks. P. Mąkosa, wydawnictwo GAUDIUM

– karty pracy Spotykam Twoje Słowo red. ks. P. Mąkosa, wydawnictwo GAUDIUM

Gimnazjum
Klasy II

Podręczniki do klasy drugiej uczniowie otrzymają bezpłatnie we wrześniu 2017 r. w szkole.

Dotacją MEN nie jest objęty podręcznik do religii.

RELIGIA
Podręcznik – „Z Tobą idę przez życie” pod red. ks. Pawła Mąkosy
oraz
Karty pracy „ Z Tobą idę przez życie” pod red. ks. Pawła Mąkosy
wydawnictwo GAUDIUM

 

Klasy III

Podręczniki do klasy trzeciej uczniowie otrzymają bezpłatnie we wrześniu 2017 r. w szkole.

Dotacją MEN nie jest objęty podręcznik do religii.

RELIGIA
„Żyję Twoją miłością”- podręcznik dla klasy III gimnazjum pod red.ks.Pawła Mąkosy oraz Karty pracy dla III klasy gimnazjum „Żyję Twoją miłością” pod red.ks.P.Mąkosy
Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”