Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1

  1. Małgorzata Hałabis – przewodnicząca
  2. Małgorzata Siwko- sekretarz
  3. Bogumiła Osior- skarbnik
  4. Lidia Wiater- członek

KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

ING Bank Śląski S.A.

26 1050 1953 1000 0091 2185 0409