Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

0 a – Monika Mitura

0 b – Łukasz Ryś

1 a – Marlena Drozd

1 b – Katarzyna Mielniczuk

1 c – Agnieszka Misiura

2 a – Patrycja Zielińska

3 a – Lidia Wiater

5 a – Magdalena Kępa

5 b – Mielniczuk Artur – Przewodniczący Rady Rodziców

6 a – Małgorzata Hałabis

8 a – Małgorzata Flis

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 50 zł. Opłatę należy przekazać na konto Rady Rodziców o numerze 26 1050 1953 1000 0091 2185 0409 lub do Skarbnika Klasowej Rady Rodziców. Kwota może być rozłożona na II raty po 25 zł.

 

KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

ING Bank Śląski S.A.

26 1050 1953 1000 0091 2185 0409