Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1

  1. Małgorzata Hałabis – przewodnicząca
  2. Małgorzata Siwko- sekretarz
  3. Lidia Wiater- członek

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł. Opłatę należy przekazać na konto Rady Rodziców o numerze 26 1050 1953 1000 0091 2185 0409 lub do Skarbnika Klasowej Rady Rodziców. Kwota może być rozłożona na II raty po 25 zł.

 

KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

ING Bank Śląski S.A.

26 1050 1953 1000 0091 2185 0409