Rada Rodziców

JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY

W związku z licznymi pytaniami Państwa rodziców, absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie i osób zainteresowanych przekazaniem darowizny na rzecz Jubileuszu 100 – lecia,  przekazuję Państwu numer konta Rady Rodziców na który można dokonywać wpłat:

26 1050 1953 1000 0091 2185 0409 – z dopiskiem „Darowizna – Jubileusz 100-lecia SP1”

 

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1:

Przewodniczący Rady Rodziców: Małgorzata Hałabis

Zastępca Przewodniczącego: Elżbieta Zakrzewska

Beata Budzyńska

Aneta Baduchowska

Jowita Grzesik

Magdalena Kopeć

Agnieszka Bartoszek

Jerzy Starzyk

Grażyna Szponarowicz

Magdalena Mazur

Anna Bielak

Tomasz Paćkowski

 

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50 zł. Opłatę należy przekazać na konto Rady Rodziców o numerze 26 1050 1953 1000 0091 2185 0409 lub do Skarbnika Klasowej Rady Rodziców. Kwota może być rozłożona na II raty po 25 zł.

 

KONTO RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

ING Bank Śląski S.A.

26 1050 1953 1000 0091 2185 0409