Stołówka

 

Jadłospis 18 – 21 czerwca 2018 r.

 

1. Opłata za obiady w miesiącu:

KWIETNIU 2018 r. wynosi   16 dni x 3,50 zł = 56,00 zł
(18, 19 i 20 kwietnia 2018r. tj środa, czwartek i piątek nie ma obiadów, ponieważ są to dni wolne od zajęć lekcyjnych z powodu egzaminu gimnazjalnego)

MAJU 2018r. wynosi 18 dni x 3,50 = 63 zł
(2 i 4 maja 2018r.  tj. środa i piątek nie ma obiadów, ponieważ są to dni wolne od zajęć lekcyjnych)

CZERWCU 2018r. wynosi 14 dni x 3,50 = 49 zł (1 czerwca 2018r. tj. piątek nie ma obiadu, ponieważ jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych; 22 czerwca 2018r. tj. piątek nie ma obiadu – Zakończenie Roku Szkolnego)

2. Prosimy dokonywać wpłat na konto Szkoły Podstawowej nr 1: 06 1240 1503 1111 0010 0149 2027

3. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

4. Wpłat dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca.

5. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 14.00.

6. Obiady są wydawane wg następującego harmonogramu:

Klasa 1a poniedziałek, wtorek, środa – godz. 11.00

czwartek, piątek – godz. 11.40

Klasa 4a, 7a, 2c G, 2d G, 2b G – przerwa 11.20 – 11.35

Klasa 2a G, 3a G, 3b G, 3c G, 3d G – przerwa 12.20 – 12.35