Stołówka

 

Jadłospis  17-21 września 2018 r. – oddziały przedszkolne

Jadłospis  17-21 września 2018 r. – Szkoła

 

 

  1. Opłata za obiady w miesiącu:

wrześniu 2018 r. wynosi

uczniowie kl. 1a, 2a, 4a, 4b, 5a, 7a, 8a,
                          3aG, 3bG, 3cG, 3dG

19 dni x 4,00 = 76,00 zł

uczniowie kl. 0a i 0b

20 dni x 5.00 zł = 100 zł

  1. Wpłat prosimy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 1:

    06 1240 1503 1111 0010 0149 2027

  1. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.
  2. Wpłat dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca.
  3. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 14.00.
  4. Obiady są wydawane wg następującego harmonogramu:

Klasa:

0a i 0b – godz. 11.00

1a i 2a  – poniedziałek godz. 12.45

wtorek godz. 11.40

środa godz. 12.45

czwartek godz. 11.40

piątek godz. 11.40

4a, 4b, 5a, 7aprzerwa 11.20 – 11.40

8a, 3a G, 3b G, 3c G, 3d Gprzerwa 12.25 – 12.45