Stołówka

MENU

jadłospis_oddział_przedszkolny_26.10-30.10

jadłospis_szkoła_26.10-30.10

OBIADY – Opłata za obiady w miesiącu: PAŹDZIERNIKU 2020 wynosi:
uczniowie kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a, 6a, 6b, 7a:

21* dni x 4,00 = 84 zł ( z uwzględnieniem 14 października jako dnia wolnego od zajęć dydaktycznych)

*20 dni dla osób, które dokonały nadpłaty w miesiącu wrześniu (kwota do zapłaty 80 zł)

uczniowie kl. 0a i 0b

22 dni x 5.00 zł = 110,00 zł

 

OBIADY – Opłata za obiady w miesiącu: WRZEŚNIU 2020 wynosi:
uczniowie kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a, 6a, 6b, 7a:

22 dni x 4,00 = 88 zł (przepraszamy za omyłkowe naliczenie opłaty za obiady w miesiącu wrześniu: powinno być 21 dni x 4,00 zł  = 84 zł; kwota nadwyżki zostanie uwzględniona w miesiącu październiku)

uczniowie kl. 0a i 0b

22 dni x 5.00 zł = 110,00 zł

 

  1. Wpłat za obiady uczniów kl. 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 4a, 6a, 6b, 7a prosimy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 1:

    06 1240 1503 1111 0010 0149 2027

  1. Wpłat za wyżywienie uczniów oddziałów przedszkolnych tj. kl. 0a i 0b prosimy dokonywać na konto:

    11 1240 1503 1111 0010 0149 1743

  1. W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.
  2. Wpłat dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca.
  3. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.30