Stołówka

MENU

jadłospis oddział przedszkolny 1.03-5.03

jadłospis szkoła 1.03-5.03

OBIADY

WYŻYWIENIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY LUTY

OPŁATA ZA OBIADY SZKOŁA luty 2021

Od 18 stycznia 2021 r. została uruchomiona aplikacja Vulcan Opłaty, dzięki której uzyskają Państwo dostęp do indywidualnego rachunku bankowego Rodzica, przeznaczonego na wpłaty za obiady. W każdym kolejnym miesiącu kwota do zapłaty za obiady zostanie naliczona elektronicznie i będzie dostępna na indywidualnym rachunku bankowym Rodzica wraz z terminem uiszczenia opłat. W przypadku nieterminowych wpłat zostaną naliczone ustawowe odsetki.

  • Cena obiadu dla ucznia kl. I-VII – 4 zł.
  • Cena wyżywienia dla dziecka z oddziału przedszkolnego – 5 zł.

Instrukcja dostępu do kont zostanie przesłana do Państwa za pomocą dziennika elektronicznego wraz z informacją, w jaki sposób korzystać ze stołówkowych kart elektronicznych.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.30

Link do regulaminu korzystania ze stołówki SP nr 1 w Lublinie:

regulamin stołówki SP1 Lublin