Stołówka

Jadłospis 21-25 stycznia 2019 r. – oddziały przedszkolne

Jadłospis 21-25  stycznia 2019 r. – Szkoła

 

OBIADY – Opłata za obiady w miesiącu:

styczniu 2019 r. wynosi

uczniowie kl. 1a, 2a, 4a, 4b, 5a, 7a, 8a, 3aG, 3bG, 3cG, 3dG

22 dni x 4,00 = 88,00 zł

uczniowie kl. 0a i 0b

22 dni x 5.00 zł = 110 zł

  1. Wpłat za uczniów kl. 1a, 2a, 4a, 4b, 5a, 7a, 8a, 3aG, 3bG, 3cG, 3dG prosimy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 1:

06 1240 1503 1111 0010 0149 2027

  1. Wpłat za uczniów oddziałów przedszkolnych tj. kl. 0a i 0b prosimy dokonywać na konto:

11 1240 1503 1111 0010 0149 1743

Uwaga: W przypadku uregulowania zaległości za obiady uczniów 0a i 0b za miesiące poprzednie (wrzesień-grudzień 2018) wpłat należy dokonać za konto:  06 1240 1503 1111 0010 0149 2027

  1. W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.
  2. Wpłat dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca.
  3. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 14.00.
  4. Obiady są wydawane wg następującego harmonogramu:

Klasa:

0a i 0b godz. 12.00

1a i 2a  – poniedziałek godz. 12.45

wtorek godz. 11.40

środa godz. 12.45

czwartek godz. 11.40

piątek godz. 11.40

4a, 4b, 5aprzerwa 11.20 – 11.40

7a, 8a, 3a G, 3b G, 3c G, 3d Gprzerwa 12.25 – 12.45