Stołówka

JADŁOSPIS

jadłospis oddział przedszkolny

jadłospis szkoła

 

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

Opłaty za wyżywienie znajdą Państwo w swoich dziennikach elektronicznych – należy wybrać moduł „Uczeń”, następnie po lewej stronie na szarym pasku – zakładkę „Opłaty”.

Program generuje opłatę wyłącznie za „wykorzystany” miesiąc wraz z naniesionymi odpisami.

Opłata za MAJ:

  • szkoła –  dni 18 x 5 zł  = 90  zł
  • oddziały przedszkolne –  dni 18 x 6 zł  = 108 zł

W przypadku pytań lub trudności proszę o kontakt z sekretariatem Szkoły.

 

 

KARTA OBIADOWA

Od 18 stycznia 2021 r. została uruchomiona aplikacja Vulcan Opłaty, dzięki której uzyskają Państwo dostęp do indywidualnego rachunku bankowego Rodzica, przeznaczonego na wpłaty za obiady. W każdym kolejnym miesiącu kwota do zapłaty za obiady zostanie naliczona elektronicznie i będzie dostępna na indywidualnym rachunku bankowym wraz z terminem uiszczenia opłat. W przypadku nieterminowych wpłat zostaną naliczone ustawowe odsetki.

  • Cena obiadu dla ucznia kl. I-VII – 5 zł.
  • Cena wyżywienia dla dziecka z oddziału przedszkolnego – 6 zł.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.30

Link do regulaminu korzystania ze stołówki SP nr 1 w Lublinie:

regulamin stołówki SP1 Lublin