Stołówka

JADŁOSPIS

jadłospis_oddział_przedszkolny_13.09-17.09.2021r.

jadłospis_szkoła_13.09-17.09.2021r.

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE

Opłaty_oddział_przedszkolny_czerwiec_2021

opłaty_szkoła_czerwiec_2021

Od 18 stycznia 2021 r. została uruchomiona aplikacja Vulcan Opłaty, dzięki której uzyskają Państwo dostęp do indywidualnego rachunku bankowego Rodzica, przeznaczonego na wpłaty za obiady. W każdym kolejnym miesiącu kwota do zapłaty za obiady zostanie naliczona elektronicznie i będzie dostępna na indywidualnym rachunku bankowym Rodzica wraz z terminem uiszczenia opłat. W przypadku nieterminowych wpłat zostaną naliczone ustawowe odsetki.

  • Cena obiadu dla ucznia kl. I-VII – 4 zł.
  • Cena wyżywienia dla dziecka z oddziału przedszkolnego – 5 zł.

Instrukcja dostępu do kont zostanie przesłana do Państwa za pomocą dziennika elektronicznego wraz z informacją, w jaki sposób korzystać ze stołówkowych kart elektronicznych.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.30

Link do regulaminu korzystania ze stołówki SP nr 1 w Lublinie:

regulamin stołówki SP1 Lublin