Biblioteka

Nauczyciele – bibliotekarze r.szk.2019/2020:

Piotr  Bielak

Jadwiga  Korzeniewska

Praca biblioteki SP1:

Poniedziałek :   7:30-14:30

Wtorek :            8:00-16:30

Środa :              7:30-14:30

Czwartek :        8:00-16:30

Piątek :             7:30-15:30

WYKAZ LEKTUR SZKOLNYCH

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego

Biblioteka składa się z kilku pomieszczeń:

1.  Wypożyczalnia z księgozbiorem głównym udostępnianym czytelnikom do domu.

2.  Multimedialne Centrum Informacji- z ośmioma stanowiskami komputerowymi i dwoma urządzeniami wielofunkcyjnymi. Czytelnicy korzystają z zasobów Internetu. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny.

3.  Czytelnia poświęcona patronowi szkoły. Służy również nauczycielom do spotkań z członkami kół przedmiotowych i kołami zainteresowań.

4.  Czytelnia językowa przy szkolnym centrum językowym. Czytelnia ma wydzielony księgozbiór podręczny do nauki języków obcych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W jej wyposażeniu jest laptop i rzutnik multimedialny, telewizor kolorowy Sharp 46 LCD.

5.  Pomieszczenia do opracowania zbiorów w programie Mol Optivum.

Nauczyciele bibliotekarze prowadzą wiele form pracy pedagogicznej m.in. spotkania z poezją, zajęcia edukacyjne metodą projektów, konkursy czytelnicze, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy tematyczne.