Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Mikołaj Camutalis

Wiceprzewodniczący – Jan Mielniczuk

Wiceprzewodniczący – Karol Mitura