Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący –Magdalena Wójcik

Z-ca przewodniczącego – Iweta Sadowska

Sekretarz –Aleksander Siwko