Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Mikołaj Camutalis

Wiceprzewodniczący – Jan Mielniczuk

Wiceprzewodniczący – Karol Mitura

Wydarzenia z życia Samorządu Uczniowskiego:

  1. 17 września 2019 odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego.
  2. 18 września 2019 zorganizowano pierwsze spotkanie samorządu uczniowskiego, na którym ustalono regulamin samorządu uczniowskiego oraz ustalono harmonogram.
  3. 25 października 2019 przewodniczący samorządu uczniowskiego Mikołaj Camutalis oraz v-ce przewodniczący samorządu uczniowskiego Jan Mielniczuk aktywnie uczestniczyli w obchodach jubileuszu 100-lecia szkoły.
  4. 17 listopada 2019 samorząd uczniowski wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył w 75 rocznicy deportacji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do sowieckich łagrów.