TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH

TERMINARZ POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO
W LUBLINIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

CZWARTEK GODZ. 16.30

12.09.2019 r. Rada Pedagogiczna czwartek godz. 14.30
26.09.2019 r.
17.10.2019 r.
28.11.2019 r.
19.12.2019 r.
28.01.2020 r. Rada klasyfikacyjna (wtorek)
30.01.2020 r. Zatwierdzenie klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu roku
szkolnego 2019/2020
12.03.2020 r.
16.04.2020 r.
07.05.2020 r.
17.06.2020 r. Rada Klasyfikacyjna (środa)
19.06.2020 r. Zatwierdzenie klasyfikacji końcoworocznej (piątek)
26.06.2020 r. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020 (piątek)