Ubezpieczenie uczniów SP1

Szanowni Państwo Rodzice,
na rok szkolny  2023/2024 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego ubezpieczenia uczniów w TUZ. Wybrane zostały warianty ubezpieczenia  ze składką 50 zł na pierwsze dziecko,  48 zł na drugie dziecko i 43 zł na każde kolejne dziecko. Ubezpieczenie działa 24/H  na całym świecie tj. w szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach. Ochrona działa od 01.09.2023 – 31.08.2024 r.
KONTAKT DO OPIEKUNA POLISY
Anna Szymańska
MULTIUBEZPIECZENIA
tel. 501 385 632