OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadgimanzjalnych i ponadpodstawowych, Wydział Oświaty i Wychowania opracował zestawienie dotyczące liczby oddziałów i miejsc w szkołach prowadzonych przez miasto Lublin.

Oferta edukacyjna szkół zawodowych

Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących

Może Ci się również spodoba