POZNAJEMY PRZEZ DOŚWIADCZENIE – JAK POWSTAJE DESZCZ?

„Deszcz otworzył pod chmurami

mokrą skrzynkę ze skarbami.

I już lecą na dół z góry

mokrych skarbów całe fury…”

(„Deszcz”D. Gellner)

11.03.2019 r i 12.03.2019 r wychowankowie przedszkola uczestniczyli w dydaktycznych zabawach badawczych wyjaśniających zjawisko obiegu wody w przyrodzie.

Dzieci samodzielnie stawiały hipotezy dotyczące procesu powstawania deszczu i weryfikowały je, wykonując eksperyment. Niesamowitą podróż do świata nauki najmłodsi uczniowie odnajdywali podczas wspólnego poszukiwania informacji w encyklopediach, grupowej pracy ze schematem krążenia wody w przyrodzie, układania historyjki obrazkowej do opowiadania B. Zatońskiej „ Jak kropelka wody podróżowała po świecie..”. Powstanie deszczu dzieci dodatkowo utrwaliły poprzez zabawę metodą improwizacji ruchowej R. Labana, ćwiczenia wizualizacyjne przy muzyce relaksacyjnej oraz ćwiczenia grafomotoryczne i rytmiczne metodą D.Dziamskiej do melodii „Deszczowa piosenka”.

 Monika Machulska- Wasilewska

 

Może Ci się również spodoba