WARSZTATY W DORADCĄ ZAWODOWYM

W pierwszym tygodniu kwietnia w naszej szkole odbyły się warsztaty  dla uczniów klas trzecich gimnazjalnych z doradcami zawodowymi ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach, podczas których omawiane były ważne czynniki decydujące o trafnym wyborze szkoły i zawodu.Zwracano uwagę na zainteresowania młodego człowieka, uzdolnienia, cechy charakteru, temperament, osobowość, stan zdrowia oraz wiedzę szkolną. Kolejną istotną kwestią poruszaną na spotkaniu była możliwość kontynuowania, czy pogłębiania swojej wiedzy na danym kierunku, w określonej dziedzinie oraz zapotrzebowanie na rynku pracy na wybrany przez siebie zawód. Zajęcia trwały dwie godziny lekcyjne, oddzielnie dla każdej klasy trzeciej. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem wzięli w nich udział.

 

                                                                                              Monika Melanowicz

Może Ci się również spodoba