WYNIKI VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU O KS. STANISŁAWIE KONARSKIM

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1
im. ks.Stanisława Konarskiego w Lublinie
 
ogłasza WYNIKI VI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim 
Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny
 
pod patronatem
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty
Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie

W tym roku na konkurs wpłynęło 101 prac z 8 województw Polski. W kategorii praca literacka wpłynęło 43 prace: szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi – 34 prace, szkoły ponadpodstawowe – 9 prac. Nadesłano 58 prezentacji multimedialnych: szkoły podstawowe oraz szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi – 45 prac, szkoły ponadpodstawowe –  13 prac.

 29 marca 2019 roku Jury konkursu w składzie: 

 1) p. prof. dr hab. Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – przewodniczący Jury,

 2) p. mgr Grażyna Kłos, kierownik Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie,

3) p. mgr Ewelina Czajkowska, nauczyciel-bibliotekarz Wydziału Informacji i Informatyzacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie,

ustaliło następujące wyniki:

Pobierz wyniki konkursu

Może Ci się również spodoba