SESJA NAUKOWA UPAMIĘTNIAJĄCA IDEE KONSTYTUCJI 3 MAJA

17 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. S. Konarskiego odbyła się sesja naukowa upamiętniająca idee Konstytucji 3 Maja oraz upowszechniająca piśmiennictwo związane z tym doniosłym wydarzeniem w dziejach Europy, a także w historii światowej demokracji. Uczniowie klas trzecich oddziałów gimnazjalnych przygotowali tematyczną prezentację multimedialną, informacje dotyczące sytuacji Rzeczypospolitej, jaka poprzedzała uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz wskazali zakres ustaleń społecznych i politycznych, które ujęto w dziesięć artykułów. Recytatorzy wygłosili teksty okolicznościowej poezji z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz współczesnej, poświęcone poruszanym zagadnieniom, wokalistki zaśpiewały pieśni o tematyce patriotycznej. Szczególne miejsce poświęcono utworom, napisanym w okresie uchwalenia Konstytucji 3 Maja, spośród których wyróżniono: „Polonez z roku 1791” (utwór anonimowy), „Na dzień trzeci maja 1791” Franciszka Karpińskiego oraz „Mazurek Trzeciego Maja” (utwór anonimowy). Wskazano okoliczności powstania tekstów, podkreślono  wymowę oraz przesłanie, zaprezentowano ich funkcjonowanie w kulturze narodowej przez ponad dwieście lat.

Obecna podczas uroczystości Pani Dyrektor Iwona Pańpuch,  zwracając się do młodzieży uczestniczącej w spotkaniu, podkreśliła, że zebrani mieli okazję uczestniczyć w ważnej lekcji historii przybliżającej doniosłe chwile w dziejach kraju i narodu. Przypomniała także, iż Konstytucja 3 Maja stała się  jednym z trzech wielkich dzieł ustawodawczych XVIII wieku – z konstytucją amerykańską 1787 roku i z konstytucją francuską z 1791 roku, a historiografia światowa uznała te trzy dzieła za najważniejsze punkty ideowe epoki.

 

Może Ci się również spodoba