UROCZYSTOŚĆ PODSUMOWANIA XII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGIA W MOIM DOMU

Dnia 10 maja 2019 roku miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie uroczyste podsumowanie XII Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu”, który od dwunastu lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W tym roku  wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych z różnych miejscowości sześciu województw naszego kraju – m. in. z Warszawy, Poznania, Tomaszowa  Lubelskiego, Warty. Nadesłano 75 prac w kategoriach: plastycznej oraz multimedialnej; ich wysoki poziom sprawił, że członkowie jury mieli kłopot z wyłonieniem laureatów – 26 nagrodzonych i wyróżnionych. Atrakcyjne nagrody, ufundowane przez licznych sponsorów, wręczali: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie – Pani Iwona Pańpuch, prof. dr hab. Antoni Polonis, przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego Rejon Środkowo – Wschodni,  Pani Joanna Jaroszuk – Oniszko, kierownik referatu ds. kampanii ekologicznych i ochrony zwierząt w Wydziale Ochrony Środowiska UM Lublin. Uroczystość uświetnili najmłodsi uczniowie, prezentując z werwą utwory wokalne i poetyckie, poświęcone tematyce ekologicznej. Następnie zebrani obejrzeli nagrodzone prezentacje multimedialne. Wcześniej mieli okazję zapoznać się z wyeksponowanymi pracami plastycznymi. Z kolei głos zabrali: prof. dr hab. Antoni Polonis, prof. dr hab. Piotr Borowski – prodziekan Wydziału Chemii UMCS w Lublinie, Pani Joanna Jaroszuk – Oniszko, którzy odnosząc się do prac konkursowych, podkreślili ich niezaprzeczalny wkład w kształtowanie świadomości, iż stosowanie ekologii na co dzień jest koniecznością. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Iwona Pańpuch podziękowała uczestnikom konkursu, przygotowującym ich nauczycielom – opiekunom, członkom jury oraz szanownym gościom. Odnosząc się ponownie do budowania etosu życia ekologicznego przez młodych ludzi, zaprosiła ich do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu. A zatem – do zobaczenia za rok!

Może Ci się również spodoba