UNIA LUBELSKA W SP1

7 czerwca 2019 roku miała miejsce konferencja poświęcona 450 rocznicy podpisania aktu Unii Lubelskiej. Był to akt zjednoczenia politycznego dwóch państw, dwóch narodów – polskiego i litewskiego w jeden organizm, lepiej odpowiadający potrzebom chwili. Unia Lubelska z 1569 roku była jedyną unia realną w dziejach stosunków polsko – litewskich. Znaczenie związku Polski z Litwą było ogromne. Powstała bowiem Rzeczpospolita Obojga Narodów – ogromne, silne i liczące się w Europie państwo. Nastąpił rozwój gospodarczy i kulturalny. Prelegentami byli: dr Piotr Makarzec, który przybliżył młodzieży genezę zawarcia unii, prof. Paweł Skrzydlewski, który mówił o znaczeniu aktu unii w polskiej kulturze oraz historyk sztuki dr Beata Skrzydlewska, która przedstawiła postać Jana Matejki oraz postacie historyczne, które mistrz Jan Matejko namalował na swoim obrazie. Była to niezwykle ciekawa konferencja.

Marta Goździowska – Łubkowska

Może Ci się również spodoba