OPŁATY ZA OBIADY

Opłata za obiady w miesiącu: WRZEŚNIU  2019 wynosi:
uczniowie kl. 1a, 1b, 1c, 2a,  3a, 5a, 5b, 6a, 8a

20 dni x 4,00 = 80,00 zł

uczniowie kl. 0a i 0b

20 dni x 5.00 zł = 100,00 zł

  1. Wpłat za uczniów kl. 1a, 1b, 1c, 2a,  3a, 5a, 5b, 6a, 8a  prosimy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 1:

    06 1240 1503 1111 0010 0149 2027

  1. Wpłat za uczniów oddziałów przedszkolnych tj. kl. 0a i 0b prosimy dokonywać na konto:

    11 1240 1503 1111 0010 0149 1743

  1. W tytule należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz miesiąc za który dokonujemy wpłaty.
  2. Wpłat dokonujemy do 10-tego każdego miesiąca.
  3. 5. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać pod numerem telefonu 885-459-996 w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka do godziny 14.00.

 

Może Ci się również spodoba