Uroczyste otwarcie pracowni biologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

28 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1  w Lublinie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni biologicznej sfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach nagrody w kwocie 35 tysięcy złotych zdobytej przez zespół uczniów w konkursie „25 na piątkę z plusem” zorganizowanym przez WFOŚiGW we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.