„JESTEŚMY DZIEĆMI ZIEMI TEJ…” – PROJEKT EDUKACYJNY UCZNIÓW KLASY I C

„Nasza czarna jaskółeczka

przyleciała do gniazdeczka

przez daleki kraj.

Bo w tym gniazdku się rodziła

bo tu jest jej strzecha miła,

bo tu jest jej raj.”

(M. Konopnicka)

Na początku listopada uczniowie klasy I c wzięli udział w projekcie edukacyjnym „ Jesteśmy dziećmi Ziemi tej….”  odnoszącym się do podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie orientacji w czasie historycznym.

Założeniem projektu było wzbudzenie przywiązania, miłości i oddania do rodzinnej ziemi.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze zostały pogrupowane na poszczególne edukacje: polonistyczna: sformułowanie odpowiedzi na pytanie „Czym dla ciebie jest Polska?” „Co to znaczy być patriotą?”( praca w grupach przy pomocy metody „burzy mózgów”), napisanie pierwszego wyrazu, zdania dotyczącego swojej Ojczyzny, czytanie i interpretacja wierszy patriotycznych, np. M. Strzałkowska „Ojczyzna”, opowiadanie o powstaniu państwa polskiego, wyjaśnienie związku legendy z godłem i barwami narodowymi ( edukacja społeczna); przyrodnicza: – zabawy z mapą „Wędrujemy po Polsce”(kierunki  na mapie, miasta, województwa, rzeki, morze, góry); muzyczna: śpiewanie Hymnu polskiego; matematyczna: – liczenie, przyporządkowanie cyfry do ilości zgromadzonych flag; plastyczna: wykonanie wspólnej gazetki niepodległościowej „Pamiętamy…”, postaci Józefa Piłsudskiego; techniczna: wycinanie i składanie „Białego orła”.

Istotą  projektu było rozbudzenie patriotyzmu i wrażliwości narodowej u uczniów, aby podejmując różnorodne działania poznawali swój kraj, poszerzali wiedzę na temat swojego miasta i regionu.

Dodatkowo nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” zorganizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego ( Lekcja nr.1 – „Niepodległa Polska”).

                                                                                                     Monika Machulska- Wasilewska

Może Ci się również spodoba