SZLAKIEM POLSKICH LEGEND – PROJEKT CZYTELNICZY

25 listopada 2019r. nauczyciel – bibliotekarz p. Piotr Bielak wraz  z wychowawczynią klasy 2a –  p. Emilią Szczepańską – Kras  i wychowawczynią klasy 3a – p. Jolantą Chyćko przybliżyli uczniom legendę pt. O piaście oraczu. Tą legendą nauczyciele rozpoczęli realizację nowego projektu czytelniczego pt. Szlakiem legend polskich.        

 Bardzo ważnym elementem niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszej Ojczyzny są właśnie legendy. Legendy to świetne źródło wiedzy o naszym państwie i jego historii, ale uczą także, jak należy postępować. Dzięki temu najmłodsi uczą się odróżniać dobro od zła oraz czym jest miłość i przyjaźń. Uczniowie w wielkim skupieniu wysłuchali legendy i bezbłędnie odpowiadali na pytania dotyczące jej treści.

 

Piotr Bielak

nauczyciel – bibliotekarz

Może Ci się również spodoba