„TYLKO PAMIĘĆ ZOSTAŁA PO KATYŃSKIEJ NOCY (…)”

Tylko  p a m i ę ć  została

Po katyńskiej nocy…

I woła o  s p r a w i e d l i w o ś ć

I  p r a w d ę  po świecie niesie …

Feliks Konarski

9 grudnia 2019 roku w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie odbyła się doniosła uroczystość Jubileuszu 30 – lecia Stowarzyszenia  Rodzina Katyńska.

Historia Stowarzyszenia Rodzina Katyńska to historia  rodzin, które  wiosną 1943 roku z komunikatu niemieckiego  dowiedziały się  o tragicznym losie swoich bliskich. W lesie Kozie Góry, w miejscowości Katyń,  na terenie ośrodka wypoczynkowego NKWD, odkryto zbiorowe mogiły Polaków. W okupacyjnej prasie Niemcy  opublikowali  listy z nazwiskami ofiar z obozu w Kozielsku.  Los więźniów Starobielska i Ostaszkowa przez lata pozostał nieznany.

Koniec wojny nie zmniejszył cierpień krewnych  pomordowanych oficerów. Komunistyczna propaganda głosiła, że za zbrodnię w Katyniu odpowiedzialne są hitlerowskie Niemcy. Dodatkowo bliscy ofiar spotykali się z różnymi szykanami ze strony władz  PRL – u. Przełom nastąpił pod koniec lat 80.  Pierwsze ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Rodzin Katyńskich odbyło się 17 września 1989 roku w Warszawie. Dziś Rodziny utrzymują  kontakt ze sobą i gromadzą wszelkie informacje, mogące służyć ujawnieniu całej prawdy o zbrodni  ludobójstwa w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Od 1999 roku funkcję  Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska  –Lublin sprawuje  pani  Danuta Malon, córka  zamordowanego w Katyniu porucznika  Mariana Miżołębskiego, którego dokonania upowszechnia społeczność naszej Szkoły. W kwietniu 2009 roku – w ramach ogólnopolskiego projektu historycznego „Katyń – ocalić od zapomnienia” –  przed naszą Szkołą został posadzony „Dąb Pamięci” ku czci porucznika Mariana Miżołębskiego; umieszczono tam także obelisk podkreślający patriotyczną ofiarę  wielkiego Krajana.

Panią Danutę Malon postrzegamy jako niezłomnego strażnika pamięci swojego Ojca oraz Oficerów z Katynia. Postawa i świadectwo pani Danuty Malon wpływa na kształtowanie charakterów uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie im. ks. Stanisława  Konarskiego oraz nasze postrzeganie patriotyzmu w XXI wieku.

Jesteśmy zaszczyceni, że  właśnie nas poproszono o przygotowanie programu artystycznego z okazji Jubileuszu.  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie zaprezentowali poezję patriotyczną, upamiętniającą Zbrodnię  Katyńską. Goście wysłuchali także prawykonania utworu instrumentalnego  na wiolonczelę i fortepian  „Pamięć o Katyniu” Jana Świdy oraz obejrzeli układ taneczny „Nasza Niepodległa”, przygotowany przez szkolny zespół tańca nowoczesnego.

Program artystyczny „Katyń – pamiętamy” spotkał się z wysoką oceną uczestników uroczystości, wśród których byli: Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich oraz reprezentanci lubelskich instytucji kultury, a także wojska i policji.

Może Ci się również spodoba