ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 2019/2020

6 grudnia 2019 roku odbyła się w naszej Szkole uroczystość Ślubowania i Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, z udziałem  Pani dyrektor mgr Iwony Pańpuch i Pani wicedyrektor mgr Urszuli Górniak oraz nauczycieli i rodziców pierwszoklasistów.

To ważne wydarzenie. Ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszej klasy jest bardzo ważnym momentem w życiu dziecka. Najmłodsze dzieci zostają przyjęte w poczet uczniów szkoły.

Z tej okazji uczniowie klasy 1a, 1b i 1c pod kierunkiem wychowawców:  p. Agnieszki Mielniczek, p. Żanety Kurzawskiej i p. Moniki Machulskiej – Wasilewskiej przygotowali i zaprezentowali program artystyczny: Jestem uczniem pierwszej klasy. Wszyscy z przejęciem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

Najważniejszym jednak momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów.

Pani dyrektor mgr Iwona Pańpuch przed ceremonią pasowania wszystkich dzieci na uczniów i uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, skierowała ciepłe słowa i życzenia do dzieci, prosząc o to, by sumiennie wykonywały swoje obowiązki, godnie reprezentowały swoją Szkołę i kochały Ojczyznę.

W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły.

Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych  sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

Żaneta Kurzawska

Może Ci się również spodoba