PROJEKT „UMIEM PŁYWAĆ” – KLASY PIERWSZE

Zasady dotyczące realizacji projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” w 2020 r.:
1. Projekt skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do klas I szkół podstawowych, nieposiadających pływalni.
2. Zajęcia prowadzone będą w okresie od marca do listopada.
3. Projekt obejmuje 20 godzin nauki pływania. (Planowana jest realizacja 10 godzin w okresie marzec – czerwiec, oraz 10 godzin w okresie wrzesień – listopad 2020 r.)
4. Zajęcia realizowane będą raz w tygodniu.
5. Zajęcia będą bezpłatne.
6. Zajęcia prowadzone będą w dni powszednie po południu lub w soboty w godzinach porannych, w zależności od liczby zgłoszeń oraz dostępności pływalni.
7. W związku z tym, że są to zajęcia pozaszkolne, obowiązek przyprowadzenia dziecka na zajęcia i jego odebrania spoczywał będzie na rodzicach/opiekunach.
8. Grupy w ramach zajęć liczyły będą maksymalnie 15 osób. W przypadku udziału w projekcie uczniów z niepełnosprawnościami, grupy zostaną indywidualnie dostosowane do potrzeb dzieci.
9. Warunkiem uczestnictwa dziecka w projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez rodzica/opiekuna deklaracji uczestnictwa wraz z klauzulą RODO. (oświadczenia – Umiem pływać 2020 , klauzula informacyjna umiem pływać)
10.Oświadczenie wraz z klauzulą, dotyczące uczestnictwa należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 13 lutego br. Po upływie tego terminu nie będzie możliwości dopisania ucznia do projektu.
11. Szkoła przekazuje drogą mailową do Wydziału Sportu informację dotyczącą liczby dzieci biorących udział w projekcie (zgodnie ze złożonymi deklaracjami) do dnia 14 lutego br.
12.Po uzyskaniu przez Wydział Sportu informacji dotyczącej liczby dzieci uczestniczących w projekcie zostaną zarezerwowane jednostki w pływalniach i do
szkół wpłyną informacje, w jakich dniach i godzinach realizowane będą zajęcia.
Wówczas każdy rodzic będzie mógł wpisać dziecko na odpowiednią listę, która prowadzona będzie w szkole.
13.Rodzice/opiekunowie będą mogli obserwować realizację zajęć na trybunach obiektów lub w miejscach do tego wyznaczonych przez koordynatorów obiektów.
14.Dzieci zapisane będą do grup „startowych” – przygotowanych przez szkołę. Mając na względzie, że w jednym terminie prowadzone są zajęcia dla kilku grup, instruktorzy dokonają podziału uczniów pod względem ich umiejętności.
15.Projekt zakłada realizację zajęć ukierunkowanych na naukę pływania, niemniej jednak mogą w nim uczestniczyć uczniowie, którzy posiadają już umiejętność pływania.
16.Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę, z którą Wydział Sportu współpracuje przy realizacji projektu od 2014 roku.
17.W trakcie realizacji zajęć uczestników obowiązują regulaminy obiektów.
18. Możliwe jest złożenie rezygnacji z udziału w projekcie na każdym etapie jego realizacji. Wówczas rodzic/opiekun powinien złożyć pisemne oświadczenie w tej kwestii. Natomiast w trakcie realizacji projektu nie będzie możliwości dopisania nowego uczestnika do zajęć.
19.W przypadku nieobecności ucznia podczas zajęć (np. z powodu choroby), nie będzie możliwości ich odpracowania.

Może Ci się również spodoba