ZAPRASZAMY DO KLAS IV I VII !

Zapraszamy Państwa Rodziców uczniów klas III do zapisywania dzieci do klasy językowej na rok szkolny 2020/2021.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie jako jedna z 10 szkół modelowych w Polsce, obok 9 innych szkół:

– Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku,

– Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie,

– Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie,

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła w Przeworsku,

– Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy,

– Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli,

– Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich,

– Szkoły Podstawowej nr 46  im. St. Starzyńskiego w Warszawie,

– Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. W. Zamoyskiego w Poznaniu

realizuje międzynarodowy projekt nauki języka niemieckiego PASCH – „ Szkoły: Partnerzy przyszłości” we współpracy z Ambasadą Niemiec i Goethe Institut w Warszawie.

Drogi Uczniu klasy III i VI !

Jeśli chcesz włączyć się w realizację tego projektu, zapisz się do tworzonej klasy językowej w roku szkolnym 2020/2021

KLASA IV – z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego oraz dodatkową nauką języka niemieckiego

Uczniowie klasy językowej będą rozwijali swoje umiejętności językowe poprzez:

– realizację podstawy programowej z j. angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo (1 godzina dodatkowo),

– udział w zajęciach dodatkowych rozwijających zdolności i umiejętności uczniów z j. angielskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo,

– realizację programu autorskiego z j. niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo,

– współpracę ze studentami filologii germańskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczniami i nauczycielami III Liceum im. Unii Lubelskiej,

– uczestnictwo w międzynarodowym projekcie nauki j. niemieckiego  Pasch „ Szkoły: Partnerzy przyszłości” we współpracy z Ambasadą Niemiec (bezpłatne wyjazdy zagraniczne na obozy językowe, możliwość zdobycia certyfikatu językowego),

– udział w projektach edukacyjnych we współpracy z 10 modelowymi szkołami w Polsce, uczestnikami projektu PASCH,

– wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych m. innymi tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego do nauki wybranego języka,

– udział w językowych projektach edukacyjnych,

– udział w konkursach językowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

– pracę w nowoczesnym Centrum Językowym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

KLASA  VII
Uczniowie klasy językowej będą rozwijali swoje umiejętności językowe poprzez:

–  dodatkowe godziny nauki języka niemieckiego realizowane w ramach zajęć lekcyjnych (3 godziny tygodniowo),

– przygotowanie do Międzynarodowego Egzaminu z języka niemieckiego i otrzymania certyfikatu językowego,

– uczestnictwo w międzynarodowym programie PASCH – „Szkoły: Partnerzy Przyszłości” realizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 we współpracy z Ambasadą Niemiec, możliwość zdobycia certyfikatu językowego,

– współpraca z 10 modelowymi szkołami w Polsce, uczestnikami projektu PASCH,

– bezpłatne wyjazdy na obozy językowe do Niemiec,

– udział w konkursach językowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

– pracę w nowoczesnym Centrum Językowym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej,

– wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych między innymi tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego do nauki wybranego języka.

 

Może Ci się również spodoba