MEDIACJE RÓWIEŚNICZE JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

W roku szkolnym 2019/2020 nasza Szkoła po raz kolejny przystąpiła do programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka, Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem programu jest uświadamianie młodym ludziom odpowiedzialności za własne postępowanie, jak również zapoznanie ich z ideą sprawiedliwości naprawczej. Idea ta jest pojmowana jako proces, w którym wyrządzający krzywdę oraz poszkodowany podejmują  świadomy wysiłek zmierzając do zadośćuczynienia i przebaczenia oraz poszukują możliwości rozwiązania problemu przy wsparciu osób trzecich. W dniu 28 lutego 2020 pani Aleksandra Tomczuk wraz z uczniami klasy 6a: Martą Hałabis, Janem Mielniczukiem, Adamem Cieślakiem, Aleksandrem Siwko, Igorem Jarczyńskim i Justyną Galińską  uczestniczyli w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym na temat mediacji rówieśniczych, które odbyło się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Na konferencji obecny był m.in. Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak, natomiast moderatorem spotkania była sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Eleonora Porębiak – Tymecka. Spotkanie było bardzo pouczające i motywujące uczniów do stosowania innowacyjnych metod rozwiązywania konfliktów.

Autorzy:

Aleksandra Tomczuk

Marta Goździowska-Łubkowska

Może Ci się również spodoba