REKRUTACJA DO KLAS IV I VII

Uwaga! Kandydaci do klasy IV i VII

Uprzejmie informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, dokumenty rekrutacyjne (zgłoszenia, wnioski) należy złożyć w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie do pojemnika z napisem REKRUTACJA klasy IV i VII, znajdującego się w przedsionku wejścia głównego do budynku lub pobrać wniosek ze strony internetowej Szkoły i wysłać w formie skanów lub zdjęć na adres poczty elektronicznej: poczta@sp1.lublin.eu, przekazać ePUAPem, ew. pocztą tradycyjną listem poleconym.

Rodzice uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin, w których są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy IV publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, na rok szkolny 2020/2021 (zgodnie z Zarządzeniem nr 135/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin – przeczytaj zarządzenie). Natomiast rodzice uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin, którzy w roku szkolnym 2019/2020 ukończą klasę VI, mogą składać wnioski o przyjęcie do klasy VII publicznej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 2020/2021.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do 20 kwietnia 2020 roku. Wnioski kierować należy do dyrektora szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum i złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

Przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września 2020 roku.

Terminy przyjmowania wniosków do klas IV i VII

Zarządzenie nr 135/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, powstałych z przekształcenia gimnazjów – treść

Informacje na stronie UM – szczegóły

Zapraszamy Państwa Rodziców uczniów klas III do zapisywania dzieci do klasy językowej na rok szkolny 2020/2021.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie jako jedna z 10 szkół modelowych w Polsce, obok 9 innych szkół:

– Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku,

– Szkoły Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie,

– Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie,

– Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła w Przeworsku,

– Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy,

– Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli,

– Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich,

– Szkoły Podstawowej nr 46  im. St. Starzyńskiego w Warszawie,

– Szkoły Podstawowej nr 90 im. hr. W. Zamoyskiego w Poznaniu

realizuje międzynarodowy projekt nauki języka niemieckiego PASCH – „ Szkoły: Partnerzy przyszłości” we współpracy z Ambasadą Niemiec i Goethe Institut w Warszawie.

Drogi Uczniu klasy III i VI !

Jeśli chcesz włączyć się w realizację tego projektu, zapisz się do tworzonej klasy językowej w roku szkolnym 2020/2021

KLASA IV – z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego oraz dodatkową nauką języka niemieckiego

Uczniowie klasy językowej będą rozwijali swoje umiejętności językowe poprzez:

– realizację podstawy programowej z j. angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo (1 godzina dodatkowo),

– udział w zajęciach dodatkowych rozwijających zdolności i umiejętności uczniów z j. angielskiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo,

– realizację programu autorskiego z j. niemieckiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo,

– współpracę ze studentami filologii germańskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uczniami i nauczycielami III Liceum im. Unii Lubelskiej,

– uczestnictwo w międzynarodowym projekcie nauki j. niemieckiego  Pasch „ Szkoły: Partnerzy przyszłości” we współpracy z Ambasadą Niemiec (bezpłatne wyjazdy zagraniczne na obozy językowe, możliwość zdobycia certyfikatu językowego),

– udział w projektach edukacyjnych we współpracy z 10 modelowymi szkołami w Polsce, uczestnikami projektu PASCH,

– wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych m. innymi tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego do nauki wybranego języka,

– udział w językowych projektach edukacyjnych,

– udział w konkursach językowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

– pracę w nowoczesnym Centrum Językowym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

KLASA  VII
Uczniowie klasy językowej będą rozwijali swoje umiejętności językowe poprzez:

–  dodatkowe godziny nauki języka niemieckiego realizowane w ramach zajęć lekcyjnych (3 godziny tygodniowo),

– przygotowanie do Międzynarodowego Egzaminu z języka niemieckiego i otrzymania certyfikatu językowego,

– uczestnictwo w międzynarodowym programie PASCH – „Szkoły: Partnerzy Przyszłości” realizowanym w Szkole Podstawowej nr 1 we współpracy z Ambasadą Niemiec, możliwość zdobycia certyfikatu językowego,

– współpraca z 10 modelowymi szkołami w Polsce, uczestnikami projektu PASCH,

– bezpłatne wyjazdy na obozy językowe do Niemiec,

– udział w konkursach językowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

– pracę w nowoczesnym Centrum Językowym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej,

– wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych między innymi tablicy interaktywnej, rzutnika multimedialnego do nauki wybranego języka.

 

Może Ci się również spodoba