JAK ZADBAĆ O SIEBIE W CZASIE EPIDEMII?

Problemy związane z izolacją, całodobowym przebywaniem w gronie domowników odbijają się negatywnie nie tylko na psychice dorosłych, ale również na psychice dziecięcej. Pamiętajmy, że dzieciom, a zwłaszcza młodzieży ograniczono swobodę poruszania się a tym samym ograniczeniu uległy kontakty z grupą rówieśniczą oraz kolegami, koleżankami, partnerami. Ograniczanie tych kontaktów może zaburzać prawidłowy rozwój a także nasilać frustrację, tak po stronie wychowanka jak i rodzica. Izolacja zwiększa ryzyko wystąpienia konfliktów na linii rodzić – dziecko oraz pozbawia możliwości ucieczki/uzyskania pomocy bezpośredniej w przypadku doświadczania przemocy.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie niesie wsparcie i pomoc psychologiczną zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszej grupy odbiorców, która w czasie izolacji nie ma się do kogo zwrócić o pomoc lub nie wie, że są instytucje gdzie taką pomoc można uzyskać.

Celem działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie jest udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom Miasta Lublin, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej w związku z: nagłym zdarzeniem o charakterze traumatycznym, przemocą w rodzinie, uzależnieniem – alkoholizmem, hazardem lub narkomanią własną lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, kryzysami osobistymi, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi.

Obecnie Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie wsparcie specjalistyczne świadczy głównie w formie telefonicznej i internetowej.

  • Pomoc psychologiczna, prawna interwencyjna kontakt: e-mail: pomoc@cik.lublin.eu, Całodobowy Telefon Zaufania: 733-588-900, telefon w dni robocze od 7.00-19.00
    81 4665546, dyżury telefoniczne indywidulane informacja w załączeniu;
    przez Facebook  https://www.facebook.com/centruminterwencjikryzysowej/
  • Zgłoszenia przemocy, informacja, wsparcie – Sekcja ds. Przeciwdziałania Przemocy
    w Rodzinie, ul. Głęboka 11, 20-612 Lublin, e-mail: sekcjank@mopr.lublin.eu,
    81 466-54-86, 81 466-54-87, godz. 7.30-15.30.

Ponadto rekomendujemy również stronę przygotowaną przez MRPiPS https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Osobisty_plan_awaryjny_poradnik_0.pdf
oraz aplikację mobilną „Twój Parasol”, przeznaczoną dla osób doznających przemocy.

List UNICEF Polska w sprawie koronawirusa i przemocy wobec dzieci

NIEBIESKA KARTA (1)

telefony

Może Ci się również spodoba