Szkoły partnerskie w Polsce – projekt PASCH

Szkoły partnerskie w Polsce

Szkoła Podstawowa nr 53 z Działami Dwujęzycznymi, Białystok
https://zso2bialystok.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, Lublin
http://sp1.lublin.eu/

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków, Olsztyn
http://www.sp5.olsztyn.pl/

Szkoła Podstawowa nr 9, Olsztyn
http://www.sp9.olsztyn.pl/

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II, Przeworsk
https://sp1przeworsk.edupage.org/

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego, Ropica Polska
http://www.zsropicapolska.pl/

Zespól Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli
https://www.zpostadwola.pl/

Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej, Trąbki Wielkie
https://gimnazjum-trabki.szkolna.net/

Szkoła Podstawowa nr 46 im. St. Starzyńskiego, Warszawa
https://sp46.edupage.org/

Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. W. Zamoyskiego, Poznań
http://sp90.idsl.pl/

Może Ci się również spodoba