„WYNALAZKI” KLASY 3A

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody to cel, który realizowany jest na zajęciach z edukacji ekologicznej.

W dniu dzisiejszym podczas zajęć on-line uczniowie klasy 3a dowiedzieli się, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy, co to jest recykling i jak należy segregować odpady, aby można je było ponownie wykorzystać do produkcji wielu cennych i przydatnych dla ludzi produktów.

Uczniowie klasy 3a wykonali piękne prace plastyczne z surowców wtórnych pod hasłem „Mój wynalazek”.

Wszystkie prace są piękne i pomysłowe. Gratuluję ciekawych pomysłów!

p.Jola Ch.

Może Ci się również spodoba