PAMIĘTAMY! – 100 ROCZNICA URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Nazywał się Karol Wojtyła. Dla przyjaciół – Lolek. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego rodzicami byli Karol i Emilia Wojtyłowie. Miał o 14 lat starszego brata – Edmunda. Miał też siostrę Olgę, która zmarła zaraz po  urodzeniu. Gdy miał 9 lat, zmarła jego mama. Od tej pory Karolem opiekował się ojciec.  W 1938 roku zamieszkali w Krakowie. Tam Karol Wojtyła studiował polonistykę, ale tylko przez rok, gdyż wybuchła wojna. W lutym 1940 roku nagle umiera jego ojciec – ostatnia  najbliższa osoba z rodziny. Wtedy też Karol wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. Zajęcia w Seminarium w czasie okupacji były tajne. Groziła za nie śmierć. Karol studiował filozofię i teologię, aż do sierpnia 1944 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 roku. Następnie wyjechał do Rzymu, gdzie kontynuował studia teologiczne. Do Krakowa powrócił w 1948 roku. Od 1954 roku był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był kochany przez swoich studentów. Często odwiedzał klasztor ojców Dominikanów, jadał z nimi śniadania, rozmawiał i modlił się przed relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Latem 1958 roku zostaje biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Gdy został arcybiskupem Krakowa, to studenci z KUL-u jeździli do niego do Krakowa na seminaria. Mówili do niego „wujku”. Całą swoją posługę i siebie zawierzył Matce Bożej, czyniąc słowa „Totus tuus” („Cały twój”)  swoim zawołaniem biskupim, a potem także papieskim. 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany na następcę św. Piotra. Polak został papieżem. Od setek lat pierwszy papież nie-Włoch, pierwszy Papież-pielgrzym, pierwszy, który 40-krotnie okrążył Ziemię, by móc spotkać się z każdym człowiekiem spragnionym miłości, szacunku i pokoju. To on zainicjował Światowe Dni Młodzieży w 1985 roku. U podstaw jego życia była zawsze modlitwa, jego osobisty kontakt z Bogiem. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 roku rozpoczął się proces, który zaowocował wyzwoleniem się narodu spod jarzma komunizmu. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego.

Był On i jest dla nas dziś drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie kroczyć w przyszłość. Uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, miłości do Boga i drugiego człowieka.

Ojcze Święty, pamiętamy!

Społeczność szkolna.

Może Ci się również spodoba