REKRUTACJA KANDYDACI DO KLASY I- POTWIERDZENIE WOLI

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej spoza obwodu zobowiązani są do potwierdzenia woli do dnia 07.05.2020 godz. 14:00.

W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki:
•      jeżeli posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie
w systemie, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk „potwierdź wolę”,

•      jeżeli nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną
i podpisaną„ deklarację potwierdzenia woli” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły, do której zakwalifikowało się dziecko.

Wzór deklaracji oraz adresy e-mail szkół znajdują się w w zakładce „pliki do pobrania” w systemie rekrutacji.
Link: https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/Files

Aby przesłać deklarację potwierdzania woli należy pobraną deklarację zapisać na dysku komputera, uzupełnić, podpisać, po czym załączyć ją do maila i przesłać na adres jednostki kwalifikacji lub wypełnić podpisać odręcznie i skan lub zdjęcie przesłać e-mailem do jednostki kwalifikacji.
Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w szkole.

Może Ci się również spodoba