KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem MEN i w oparciu o wytyczne MZ oraz GIS, od 1 czerwca 2020 r.  w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublinie zostaną zorganizowane konsultacje przedmiotowe dla klas IV- VIII. Skierowane są one szczególnie do tych uczniów, którym nauczyciele wskażą możliwość poprawy zaproponowanej oceny rocznej.

Konsultacje będą prowadzone przez nauczycieli według harmonogramu przesłanego przez wychowawców poprzez dziennik elektroniczny.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły proszę o zapoznanie się i przestrzeganie Procedury konsultacji (udostępnionej przez wychowawcę klasy) i wypełnienie stosownych oświadczeń (także przesłanych przez wychowawcę).

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, uczeń, który przed wejściem do budynku szkoły nie przedstawi podpisanych przez rodzica oświadczeń, nie będzie mógł uczestniczyć w konsultacjach.

Iwona  Pańpuch
Dyrektor Szkoły

 

Może Ci się również spodoba