ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 1  im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

W dniu 26 czerwca 2020 r. tj. piątek uczniowie poszczególnych klas mogą osobiście odebrać świadectwo od wychowawcy klasy zgodnie z harmonogramem.

Spotkania będą odbywać się w sali gimnastycznej z zachowaniem procedury bezpieczeństwa zgodnej z wytycznymi GIS oraz MEN.

Klasa Wychowawca Godzina
5b p. Izabela Szczypień 8.00 – 8.30
6a p. Marta Goździowska-Łubkowska 8.45 – 9.15
5a p. Marta Bednarczuk 9.30 – 10.00
3a p. Jolanta Chyćko 10.15 – 10.45
1a p. Agnieszka Mielniczek 11.00 – 11.30
1b p. Żaneta Kurzawska 11.45 – 12.15
1c p. Monika Machulska-Wasilewska 12.30 – 13.00
2a p. Emilia Szczepańska-Kras 13.15 – 13.45
8a p. Aleksandra Tomczuk 13.45 – 14.15

 

  1. Do Szkoły może przyjść tylko i wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych.
  2. Do Szkoły mogą wejść tylko i wyłącznie uczniowie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką, materiałem lub przyłbicą).
  3. Do Szkoły uczniowie nie wnoszą żadnych przedmiotów.
  4. Uczniowie wchodząc do budynku Szkoły dezynfekują ręce.
  5. Uczniowie posiadają założone rękawiczki jednorazowe.
  6. Uczniowie wchodzą i wychodzą pojedynczo zachowując bezpieczny odstęp co najmniej 1,5 m od siebie.
  7. Uczniowie w sali gimnastycznej zajmują wyznaczone miejsca stojące, zachowując odstęp co najmniej 1,5 m od siebie.
  8. Uczniowie na terenie Szkoły oraz w sali gimnastycznej posiadają założone maseczki lub przyłbice, które zakrywają nos i usta oraz rękawiczki, w których odbierają świadectwo od wychowawcy.
  9. Wychowawca przekazuje uczniom świadectwa mając zakryte usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz w rękawiczkach.
  10. Rodzic/opiekun prawny nie może wejść z dzieckiem na teren Szkoły.

Iwona Pańpuch

Dyrektor Szkoły

Może Ci się również spodoba