BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Aby dzieci przebywały w Szkole i uczyły się w bezpiecznych warunkach, zostały przygotowane przez MEN odpowiednie rozwiązania sanitarne i prawne. Szczególnie ważne dla nas jest przestrzeganie wytycznych GIS, zawierających ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną,  czyszczeniem oraz dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczniów i pracowników Szkoły. Główne zalecenia to bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częstego mycia...