BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Aby dzieci przebywały w Szkole i uczyły się w bezpiecznych warunkach, zostały przygotowane przez MEN odpowiednie rozwiązania sanitarne i prawne.

Szczególnie ważne dla nas jest przestrzeganie wytycznych GIS, zawierających ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną,  czyszczeniem oraz dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczniów i pracowników Szkoły.

Główne zalecenia to bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częstego mycia rąk, właściwego zachowania podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowego zakrywania ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do Szkoły, regularnego dezynfekowania pomieszczeń. Uczniowie nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości praca zostanie zorganizowana w taki sposób, który umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie Szkoły.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.:

https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020

https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

 

Może Ci się również spodoba