Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2020

CHŁOPCY Z 4A OBCHODZĄ SWOJE ŚWIĘTO

W dniu dzisiejszym – 30 września, dziewczynki z klasy 4a przygotowały przy wsparciu Klasowej Rady Rodziców dla swoich kolegów niespodziankę. Podczas godziny wychowawczej uroczyście złożyły im piękne życzenia, a następnie wręczyły prezenty. Wszyscy podziwiali grafikę zamieszczoną na kubkach, które otrzymali chłopcy. Świętowanie umiliły słodycze dla całej klasy. I w tak wyjątkowej atmosferze minął kolejny dzień w szkole.

DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASIE II B

Z okazji święta Waszego, wszystkiego najlepszego. Niech każdy dzień dostarcza Wam radości i uśmiech zawsze Wam w sercach gości. Niechaj problemy Was omijają, A wszyscy bardzo Was kochają. Bo jak nikt inny na świecie, Wy na to zasługujecie! 30 września klasa II B obchodziła Dzień Chłopaka. Każda okazja do sprawiania sobie wzajemnej przyjemności jest dobra, dlatego dziewczęta przygotowały z pomocą Klasowej Rady Rodziców drobne upominki dla chłopców – imienne kubki ze słodką niespodzianką w środku. Wszystkim chłopcom z okazji...

Z ŻYCIA KLASY II B

Pierwszy miesiąc nauki już za nami. Uczniowie klasy II b z radością rozpoczęli naukę i zabawę w nowym roku szkolnym. We wrześniu utrwaliliśmy przepisy ruchu drogowego, poznaliśmy zasady bezpiecznej zabawy i nauki, a także zasady i reguły panujące w Szkole oraz w naszej klasie. Za nami już pierwsza recytacja wiersza, pierwsza zaśpiewana piosenka, pierwsze wykonane prace plastyczne i techniczne. Uczniowie każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem zdobywają nową wiedzę. Jedne z ciekawszych zajęć, które wzbogaciły wiedzę uczniów, odbyły się w minionym...

SPRZĄTAMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS

Uczniowie klasy VII a wraz z wychowawczynią p. Martą Goździowską-Łubkowską wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Wszyscy pamiętamy, że Ziemia to nasz wspólny dom i musimy o niego dbać. Zaopatrzeni w worki i rękawice, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, posprzątaliśmy okolice rzeki Czerniejówki, która płynie nieopodal naszej szkoły. Następnie uczniowie wzięli udział w pikniku ekologicznym na terenie VI LO. Były gry i zabawy i ekologiczny poczęstunek. Na koniec wspólnie ze społecznością VI LO posadziliśmy „Drzewko przyjaźni”. Był to mile i...

„SPOTKANIE Z PITAGORASEM” I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Spotkanie z Pitagorasem Dodatkowe zajęcia dotyczą uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych tym tematem oraz zamierzających uczestniczyć w konkursach. Zajęcia kierowane są do klasy VIb, odbywają się w środy w godzinach 8.00 – 8.45. Koło matematyczne poszerza zakres umiejętności ucznia poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania matematyki na danym poziomie kształcenia.   Zajęcia wyrównawcze Dodatkowe zajęcia dotyczą uczniów mających trudności z przyswajaniem wiedzy z matematyki. Kierowane są do klas VIa i VIb, odbywają się w czwartki w godzinach 13.35 –...

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM „POROZUMIENIA ROWEROWEGO – LUBLIN”

W ostatnim tygodniu września, uczniowie klas 4a, 6a i 6b mieli okazję uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach pod nazwą „Lublin Rowerem”. Przedstawiciel „Porozumienia Rowerowego – Lublin”, pan Michał Wolny odwiedził naszą Szkołę, aby przeprowadzić zajęcia dla wymienionych klas. Podczas prezentacji, uczniowie odświeżyli swoją wiedzę na temat bezpiecznej jazdy rowerem, zapoznali się z filozofią ograniczonego zaufania na drodze, jak również usłyszeli kilka ciekawostek rowerowych, także tych związanych z naszym miastem. Pan Michał pokazał różne sposoby na przewożenie towarów rowerem. Dowiedzieliśmy...

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Dnia 18 września 2020 roku odbyło się spotkanie grup z oddziału przedszkolnego z Paniami pracującymi w Straży Miejskiej. Pani Sylwia Kuc i Pani Agnieszka Grzelak podczas zajęć „Jestem bezpieczny” opowiedziały o tym jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym oraz jak należy postępować w sytuacji zagrożenia. Przećwiczyliśmy także bezpieczną postawę w razie ataku groźnego psa. Podczas zabawy przedszkolaki utrwaliły odpowiednią reakcję na kolor świateł podczas przechodzenia przez jezdnię. Na koniec spotkania Panie nagrodziły każdego uczestnika zajęć kolorowym odblaskiem, aby dzieci...

XIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKOLOGIA W MOIM DOMU” – wydłużony do 23 października 2020 r. termin nadsyłania prac

Szanowni Państwo! Informuję w imieniu organizatorów, że ulega przedłużeniu termin nadsyłania prac na XIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Ekologia w moim domu” – do 23 października 2020 r. Podsumowanie konkursu nastąpi w listopadzie 2020 r. Serdecznie zapraszamy! 29.09.2020_Regulamin XIII Edycji Ogólnopolskiego _  

KOŁO MATEMATYCZNE I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Koło matematyczne Dodatkowe zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy 7 „a” odbywają się w środy 13.35 – 14.20. Koło przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych matematyką oraz zamierzających uczestniczyć w konkursach. Podczas spotkań będziemy realizować treści wykraczające poza program nauczania, ucząc się jednocześnie dobrej organizacji pracy, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

DZIEŃ PUSTEJ KLASY

„Powietrze – to to, czym oddychamy To szum wiatru, którego słuchamy Powietrze to nasz oddech życia Potrzebny do serca bicia” (A. Dziechciarczyk)   W tym roku, po raz pierwszy, klasa  II „C” wraz z wychowawcą w wyjątkowy sposób uczciła Dzień Pustej Klasy ( 25.09.2020), „porzucając” naukę w klasie na rzecz nauki w przyrodzie. Dzieci wesoło bawiły się na szkolnym placu zabaw, wymyślając dodatkowe zadania przyrodnicze i  zagadki. Do swoich badań używały darów natury, np. piasku, liści, orzechów. Dodatkową atrakcją...

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NASZEJ SZKOLE

Nasza Szkoła przyłączyła się do obchodów  Dnia Języków Obcych. Głównym założeniem tego święta jest promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować. W czwartek i piątek – 24 i 25 września uczniowie naszej Szkoły mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej języków obcych. Klasy 4, 6 i 7 podczas lekcji języka angielskiego i niemieckiego rozwiązywały quizy językowe, sprawdzające wiedzę o językach naszego kontynentu. Klasa 7 brała również udział w zabawie „gorące krzesło” –...

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA U „STOKROTEK”

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20. września zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka” 20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Dzień Przedszkolaka został ustanowiony, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Tego dnia dzieci z grupy „Stokrotki” zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Brały udział w różnego rodzaju grach integracyjnych, wykonały medale „super przedszkolaka” oraz...

KOŁO POLONISTYCZNE I ZAJĘCIA TEATRALNE

„Bawmy się w teatr” –  zajęcia teatralne  Zajęcia teatralne dla uczniów klasy 4a odbywają się w piątki w godz. 13.25 – 15.10. W trakcie cotygodniowych spotkań młodzież nie tylko przyswoi sobie podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o teatrze, zasady poprawnego wygłaszania tekstu z pamięci oraz ruchu scenicznego, ale przede wszystkim umocni poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za innych. Tworzenie szkolnych przestawień umożliwi bowiem każdemu uczniowi odniesienie sukcesu i zmotywuje go do podejmowania nowych wyzwań. Ponadto wspólna praca sprzyja  budowaniu...

ZAJĘCIA DODATKOWE – KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

Podstawowym zadaniem szkoły w okresie wczesnoszkolnym jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną częścią procesu prawidłowego pisania stanowi ortografia, której opanowanie wymaga dużo systematycznej i wytrwałej pracy oraz związanych z tym ćwiczeń. Koło ortograficzne prowadzone będzie w poniedziałki na pierwszej godzinie lekcyjnej tj. od 8.00 do 8.45. Celem edukacyjnym Koła Ortograficznego będzie opanowanie przez dzieci umiejętności poprawnego zapisywania wyrazów w zakresie czynnego słownika uczniów. Program profilaktyczny dotyczący ortografii to działanie nastawione na doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad pisowni...

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej. Kierowane są do dzieci, które mają trudności w opanowaniu umiejętności uznawanych za podstawowe (czytanie, pisanie, rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne). Grupa, w której się odbywają jest niewielka, a wiek uczestników i ich potrzeby rozwojowe zbliżone, co podnosi efektywność prowadzonych działań. Główne cele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych to: pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności uniemożliwiających osiągniecie sukcesu w nauce, budowanie u dziecka adekwatnej samooceny oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego. W...

PROGRAM SZACH-MAT

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy bowiem przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zarówno zdyscyplinowaniem jak i wyobraźnią.  Szachy...