UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Program ochrony ubezpieczeniowej dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021 Ubezpieczenia dokonują Rodzice/Opiekunowie prawni w kontakcie ze Szkolną Radą Rodziców lub bezpośrednio z Ubezpieczycielem Kliknij tutaj,aby się ubezpieczyć kontakt: 501 385 632  p.ANNA SZYMAŃSKA ulotka – ubezpieczenie SP1 Lublin ZAKRES UBEZPIECZENIA DLA DZIECI INTER RISK WARIANT  A   WARIANT C   śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego lub wypadku na terenie placówki oświatowej 50.000 64.000 100% uszczerbek na zdrowiu w wyniku nw 25.000 32.000 śmierć Ubezpieczonego w wyniku nw (w tym...