Dzienne archiwum: Wrzesień 28, 2020

KOŁO MATEMATYCZNE I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Koło matematyczne Dodatkowe zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów klasy 7 „a” odbywają się w środy 13.35 – 14.20. Koło przeznaczone jest dla uczniów uzdolnionych matematycznie, zainteresowanych matematyką oraz zamierzających uczestniczyć w konkursach. Podczas spotkań będziemy realizować treści wykraczające poza program nauczania, ucząc się jednocześnie dobrej organizacji pracy, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

DZIEŃ PUSTEJ KLASY

„Powietrze – to to, czym oddychamy To szum wiatru, którego słuchamy Powietrze to nasz oddech życia Potrzebny do serca bicia” (A. Dziechciarczyk)   W tym roku, po raz pierwszy, klasa  II „C” wraz z wychowawcą w wyjątkowy sposób uczciła Dzień Pustej Klasy ( 25.09.2020), „porzucając” naukę w klasie na rzecz nauki w przyrodzie. Dzieci wesoło bawiły się na szkolnym placu zabaw, wymyślając dodatkowe zadania przyrodnicze i  zagadki. Do swoich badań używały darów natury, np. piasku, liści, orzechów. Dodatkową atrakcją...

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W NASZEJ SZKOLE

Nasza Szkoła przyłączyła się do obchodów  Dnia Języków Obcych. Głównym założeniem tego święta jest promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować. W czwartek i piątek – 24 i 25 września uczniowie naszej Szkoły mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy dotyczącej języków obcych. Klasy 4, 6 i 7 podczas lekcji języka angielskiego i niemieckiego rozwiązywały quizy językowe, sprawdzające wiedzę o językach naszego kontynentu. Klasa 7 brała również udział w zabawie „gorące krzesło” –...

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA U „STOKROTEK”

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy 20. września zbliża się, od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka” 20 września – to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce. Dzień Przedszkolaka został ustanowiony, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Tego dnia dzieci z grupy „Stokrotki” zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Brały udział w różnego rodzaju grach integracyjnych, wykonały medale „super przedszkolaka” oraz...

KOŁO POLONISTYCZNE I ZAJĘCIA TEATRALNE

„Bawmy się w teatr” –  zajęcia teatralne  Zajęcia teatralne dla uczniów klasy 4a odbywają się w piątki w godz. 13.25 – 15.10. W trakcie cotygodniowych spotkań młodzież nie tylko przyswoi sobie podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o teatrze, zasady poprawnego wygłaszania tekstu z pamięci oraz ruchu scenicznego, ale przede wszystkim umocni poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za innych. Tworzenie szkolnych przestawień umożliwi bowiem każdemu uczniowi odniesienie sukcesu i zmotywuje go do podejmowania nowych wyzwań. Ponadto wspólna praca sprzyja  budowaniu...

ZAJĘCIA DODATKOWE – KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

Podstawowym zadaniem szkoły w okresie wczesnoszkolnym jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną częścią procesu prawidłowego pisania stanowi ortografia, której opanowanie wymaga dużo systematycznej i wytrwałej pracy oraz związanych z tym ćwiczeń. Koło ortograficzne prowadzone będzie w poniedziałki na pierwszej godzinie lekcyjnej tj. od 8.00 do 8.45. Celem edukacyjnym Koła Ortograficznego będzie opanowanie przez dzieci umiejętności poprawnego zapisywania wyrazów w zakresie czynnego słownika uczniów. Program profilaktyczny dotyczący ortografii to działanie nastawione na doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad pisowni...

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej. Kierowane są do dzieci, które mają trudności w opanowaniu umiejętności uznawanych za podstawowe (czytanie, pisanie, rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne). Grupa, w której się odbywają jest niewielka, a wiek uczestników i ich potrzeby rozwojowe zbliżone, co podnosi efektywność prowadzonych działań. Główne cele zajęć korekcyjno – kompensacyjnych to: pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności uniemożliwiających osiągniecie sukcesu w nauce, budowanie u dziecka adekwatnej samooceny oraz stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego. W...

PROGRAM SZACH-MAT

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy bowiem przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zarówno zdyscyplinowaniem jak i wyobraźnią.  Szachy...

ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla klasy 3a odbywać się będą co piątek w godzinach 11.35-12.20. Zajęcia mają na celu utrwalanie wiadomości z bieżących lekcji języka angielskiego, powtarzanie konstrukcji sprawiających uczniom problemy, jak również poszerzanie wiedzy o dodatkowe słownictwo oraz konstrukcje gramatyczne. Celem nauki języka obcego na zajęciach dodatkowych jest także kształcenie umiejętności nawiązywania podstawowej komunikacji werbalnej w języku angielskim za pomocą uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych, quizów on-line oraz wykonywania kart pracy. Uczniowie w sposób aktywny mają poznawać...

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W poniedziałek 14 września odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza w składzie:  Jakub Szymański z klasy IV „a”, Jakub Swatowski z klasy VI „a”, Maja Wołoszyn z klasy VI „b” oraz Aleksander Siwko z klasy VII „a”. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Marta Hałabis z klasy VII „a”, Wiceprzewodniczącymi zostali Klaudia Kapuścińska z klasy VII „a” oraz Sebastian Tkaczyk z klasy VII „a”. Wybory przeprowadzono zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego....